Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov

Status: zaključen

Trajanje projekta: marec 2019 – december 2022

Partnerji projekta: LAS Srce Slovenije (Sl0venija), LAS Aizkraukle (Latvija), LAS Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania Ziemla Bielska (Poljska), LAS Lunca Prutului de Jos (Moldavija), LAS Kazbegi (Gruzija), LAS Campidano (Italija)

Vrednost projekta brez DDV: 39.721,93 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 33.727,48 EUR

Opis projekta:

Namen projekta sodelovanja LAS je spodbujanje razvoja novih rokodelskih znanj, ročno izdelanih produktov in podeželskih podjetij na območjih sodelujočih LAS, promocija trajnostnih regionalnih podjetnikov s turistično ponudbo in razvoj produktov, ki so zanimivi za sodobne podeželsko turistično ponudbo.

Na ravni celotnega partnerstva si bodo partnerji izmenjali dobre prakse ob vzpostavitvi mreže manjših podeželskih podjetniških ponudnikov, ki delujejo na področju turizma. Partnerji bodo drug drugemu predajali specifična znanja in izkušnje, ki jih je moč prenesti v lokalna okolja sodelujočih lokalnih akcijskih skupin. V času ogledov dobrih praks bodo potekala tudi usposabljanja in delavnice na nacionalni in mednarodni ravni. Partnerji bodo izvajali delavnice na temo regionalnega rokodelstva, lokalnih tržnih znamk, ohranjanju jezika, festivalov itd. Splošen cilj je tudi zviševanje zavedanja širše javnosti o pomenu prenosa tovrstnih znanj.

Na območju LAS Srce Slovenije bomo okrepili obstoječo mrežo rokodelcev in rokodelcem ponudili dodatna izobraževanja s področja razvoj izdelkov in učinkovitejšega trženja. Manjšo skupino rokodelcev bomo spremljali skozi daljše obdobje in jim zagotovili mentorstvo na obeh področjih. za učinkovitejše trženje jim bomo omogočili sodelovanje na lokalnih sejmih in rokodelskih dogodkih. vzpostavili bomo tudi sodelovanje s turistično agencijo, s katero bomo nadgradili obstoječe turistične programe in jih ponudili sodobnemu turistu. Pomemben del projekta bo izvedba rokodelskih delavnic v lokalnih okoljih na območju LAS Srce Slovenije, v katere bomo pritegnili lokalne rokodelce, društva in drugo zainteresirano javnost.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.