V Arboretumu in na Bogenšperku bodo postavili garkelj

23.
Sep

23. september 2020 – V preteklosti je imela vsaka gospodinja na slovenskem podeželju ob hiši svoj vrt, ki so ga poznali tudi kot garkelj ali garteljc. Vrt so krasile začimbe, zdravilne rastline, cvetje in nekaj zelenjave. Z garklji, ki so bili zelo razširjeni tudi na območju LAS Srce Slovenije, je povezano mnogo znanja o gojenju rastlin in o cvetličenju. To znanje se s spremembami v družbi izgublja, izgublja pa se tudi stari sortiment rastlin. V projektu Garkelj, ki se bo izvajal v prihajajočih mesecih, bosta partnerja Arboretum Volčji Potok in Javni zavod Bogenšperk pozornost usmerila v ohranjanje te dragocene podeželske dediščine.

Z rožami, ki jih je gospodinja nabirala v garklju, je bilo povezanih mnogo običajev – od krašenja cerkva in kapelic do uporabe cvetja za dekoriranje praznične mize. Partnerja bosta raziskala informacije o garkljih in rastlinah, ki so jih v njih gojili v 19. stoletju. Pri tem bo velika pozornost namenjena preučevanju cvetličnih motivov s slik Marije Auersperg Attems, ki je slikala rastline iz svojega grajskega vrta in jih na ta način dokumentirala. Njene slike bodo izhodišče za raziskovanje grajskih vrtov, saj je mnogo rastlin z grajskih vrtov kasneje prešlo na kmečke vrtove.

V času trajanja projekta bodo izvedene brezplačne kreativne delavnice, kjer bo strokovnjakinja podajala znanja o ocvetličenju doma in sakralnih objektov. Na gradu Bogenšperk in v Arboretumu Volčji Potok bosta vzpostavljena dva ogledna vrtova z razstavo. Posamezniki se bodo o garkljih in cvetlični kulturi podeželja lahko izobrazili tudi na lokalnih sejmih ter prek tiskovin, kjer bodo zbrana uporabna znanja s tega področja. V javnih organizacijah bo na ogled tudi gostujoča razstava, informacije o garkljih, rastlinah in projektu bodo predstavljene tudi v okviru »Tega veselega dneva kulture«.

Operacija bo povezala različne organizacije ter v aktivnosti vključevala ranljive skupine. S projektom, ki bo povezal podeželsko zainteresirano javnost in strokovnjake, bodo oživljena znanja in tradicija okrasnih vrtov ob hišah in z njimi povezanini običaji na območju LAS Srce Slovenije.

Več o projektu: https://las-srceslovenije.si/sl_SI/projekti-eksrp/garkelj/

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.