Nea Culpa s ponudniki Srca Slovenije o marketingu v turizmu

22.
Jun

22. junij 2020 – V LAS Srce Slovenije smo v petek, 19. junija 2020, začeli z usposabljanjem za rokodelce in nosilce tradicionalnih znanj o marketingu v turizmu. Kreativni turizem predstavlja namreč novo generacijo turizma, ki temelji na vključevanju turistov in domačinov pri oblikovanju turističnih proizvodov. Predstavnici Agencije za marketing Nea Culpa Neja Petek in Petra Goneli sta v uvodni motivacijski delavnici poudarili, da je za kupce, torej turiste, zelo pomembno, da doživijo rokodelce in nosilce tradicionalnih znanj v njihovem avtentičnem okolju, pri delu, ustvarjanju. Danes turist hrepeni po avtentičnih doživetjih in drugačnosti. Cilj je preiti iz ustvarjanja v kreativni turizem.

V nadaljevanju so se zbrani ponudniki Srca Slovenije predstavili drugim udeležencem. Pri tem sta jim pomagali in izpostavili njihove kvalitete, ki sta jih prepoznali skozi predstavitve na spletu in informacije, ki sta jih pridobili od Razvojnega centra Srca Slovenije, ki s ponudniki že dlje časa sodeluje. Vsak od ponudnikov ima potencial, ki ga bo lahko skozi nadaljevanje usposabljanja odkril in nadgradil. Cilj usposabljanja je, da se ponudniki razvijajo, tako sami kot povezani v destinacijo Srce Slovenije. Skupaj lahko oblikujejo privlačno ponudbo in jo tržijo skozi skupen kanal preko Srca Slovenije. Pri tem sta izpostavili tudi Kolektivno tržno znamko Srce Slovenije, v kateri veliko zbranih ponudnikov že sodeluje.

motivacijskem predavanju sta poudarili, da moramo imeti pri oblikovanju turističnega produkta v mislih, kakšna ponudba bi bila za gosta privlačna oz. kako bi zagotovili prijetno doživetje, ki si ga bo gost še dolgo zapomnil, in o katerem bo rad pripovedoval tudi drugim ljudem. Zadovoljni gostje so namreč naši najboljši promotorji.

Rokodelci in drugi ponudniki, ki ponujajo obiskovalcem svoje znanje in s tradicijo povezana doživetja, se morajo preleviti v gosta. Ob vsem znanju, ki ga imajo na razpolago, obstaja velika nevarnost, da bi postala predstavitev prezapletena in morda celo dolgočasna. Zato morajo ponudniki vedno razmišljati o poenostavitvah. Po drugi strani pa morajo zagotoviti tudi značaj atraktivnosti, za kar je ključnega pomena dobra zgodba, ki je utemeljena bodisi v družinski tradiciji, neki osebni drami ali podobni izkušnji, ki bo v gostu zbudila določene občutke. V turizmu moramo imeti vedno v ospredju osebo, s katero komuniciramo, in ki ji poskušamo prodati sebe oz. svoj produkt.

Rokodelsko ponudbo za turiste lahko oblikujemo kot prikaz izdelave, kreativno delavnico, počitnice z umetnikom, za goste lahko pripravimo dan odprtih vrat, vodenje, tečaje in druge podobne atraktivne dejavnosti. Vedno moramo imeti v mislih našo zgodbo in iskati načine, kako jo poudariti. Po drugi strani je ključno tudi, da vemo, kaj želimo doseči. Z mislijo na gosta poskrbimo, da se bo pri nas počutil prijetno, domače. Velik izziv je zagotoviti tudi  rednost oz. dostopnost, ki daje občutek resnosti in kredibilnosti in ki je za obiskovalca prav tako pomembna kot ostale sestavine ponudbe.

Za spontano doživetje potrebujemo dobro pripravo. Program lahko pred uradno izvedbo stestiramo s prijatelji, družinskimi člani, ki nam bodo dali odlične povratne informacije, kaj moramo še izboljšati. Opazujmo sebe skozi oči gosta. Načrtujmo z mislijo na gosta. Ponudimo mu dobrodošlico, v predstavitvi se izogibajmo predavanjem in dolgovezenjem. Naj ima naš dogodek več delov, gostu predstavimo strukturo dogodka že na začetku, da bo vedel, kaj ga čaka. Poudarimo presežke našega delovanja, gostu ponudimo aktivno vlogo, ga vključujmo v pogovor.

Kadar vsebuje naš program izvedbo delavnice, naj ta ne bo predolga in tudi ne predraga. Vedeti moramo, kaj bo rdeča nit našega doživetja.

Za izkušnjo, ki bo v gostu zbudila pozitivna čustva, je ključnega pomena, da zagotovimo tako njegovi funkcionalni kot tudi emocionalni potrebi. Pomembni elementi emocionalnih potreb so gostoljubje, topel sprejem, zadovoljitev osnovnih potreb, morda manjše darilce za domov, prijazen zaključek. Osnova storitve sta standarda kakovosti in gostoljubja. Največja skrivnost uspeha na tem področju je, da ne smemo vsega gledati skozi ekonomski vidik, ker v tem primeru ne bomo nikoli dosegli emocionalnih potreb gosta.

Strokovnjakinji za marketing v turizmu sta v nadaljevanju poudarili še, da se morajo ponudniki v nekem kraju, občini ali destinaciji, kot je Srce Slovenije, med seboj dobro poznati in se povezovati. Le na ta način bodo lahko skupaj prerasli v prepoznavno skupnost.

Za razvoj in učinkovito trženje morajo imeti ponudniki vizijo in ohranjati strast na tistem področju, kjer delujejo. Velikega pomena je tudi dobro ime produkta in zgodba, ki je v ozadju. Upoštevati je potrebno geografijo in zgodovino območja, spoštovati dediščino destinacije. Negovati moramo vrednote, ki nagovarjajo goste, kakršnih si želimo. Pri razvoju se je potrebno osredotočiti na potrebe gosta, nenehno preverjati kakovost ponudbe in jo nadgrajevati. Gostje si želijo presenečenj, raziskovanj, resničnih doživetij.

Poznati morajo svoje ključne prednosti, vedeti, v čem smo drugačni, unikatni. Pomembno je, da se povezujejo z destinacijo Srce Slovenije in iščejo tudi druge priložnosti za povezovanje v lokalnih okoljih. V ospredju mora biti njihova osebna zgodba, brez podrobnosti, jasna in zgoščena.

V zadnjem delu uvodnega dela usposabljanja so ponudniki dobili delovni list, ob katerem sta jih strokovnjakinji spodbudili k razmišljanju o svoji unikatnosti, viziji, vsebinah, ki jih ponujajo gostom. Na podlagi odzivov bosta pripravili nadaljevanje usposabljanja, ki bo sledilo v prihodnjih tednih.

Usposabljanje se izvaja preko projekta sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.