V Srcu Slovenije navdušili predstavnike LAS iz Poljske, Latvije in Gruzije

7.
Dec

6. december 2019 – Ta teden so se v Sloveniji srečali partnerji mednarodnega projekta sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov. Po prvem študijskem ogledu dobrih praks na Poljskem nadaljujemo s srečanji pri drugih partnerskih lokalnih akcijskih skupinah. Med 2. in 4. decembrom 2019 smo tako predstavnike petih lokalnih akcijskih skupin iz Poljske, Gruzije in Latvije povabili v Srce Slovenije.

Prvi dan, v ponedeljek, smo se zbrali vsi skupaj prvič ob večerji v pivnici Korobač v Kamniku, kjer so bili partnerji tudi nastanjeni. Ob odlični hrani in lokalnem kraft pivu je bila priložnost za spoznavanje, saj se večinoma udeleženci še niso poznali med seboj. Predstavniki LAS so namreč s seboj pripeljali posameznike, ki so aktivni v svojih lokalnih okoljih in želijo kot posamezniki ali člani kakšnega združenja vplivati na razvoj lokalne skupnosti. Da gre za velike ljubitelje kulture in tradicije se je pokazalo, ko so drug za drugim zapeli svoje narodne pesmi. Veliko so spraševali o življenju v Sloveniji in iskali podobnosti s svojimi deželami.

Torkov program smo začeli na Občini Kamnik, kjer je partnerje pozdravil tamkajšnji župan Matej Slapar. Partnerjem smo predstavniki LAS Srce Slovenije predstavili primer dobre prakse sodelovanja s t. i. evropsko pisarno, ki deluje na Občini Kamnik in s katero pripravljamo projekte, ki odgovarjajo na najrazličnejše izzive skupnosti. Predstavili smo organizacijo, delovanje in projekte LAS Srce Slovenije, ki je bila za partnerje, zlasti tiste iz Gruzije, zelo zanimiva in je sprožila veliko vprašanj. S strani Razvojnega centra Srca Slovenije pa je bilo predstavljeno območje Srce Slovenije, model delovanja in povezovanja skozi znamko Srce Slovenije, mrežno delovanje in sistem certificiranja prehranskih in rokodelskih izdelkov, ki nas je spremljal tudi kasneje skozi celoten študijski obisk. Partnerjem je bila predstavljena tudi strategija vključevanja kulturnih virov v razvoj regije, ki je lahko eno od orodij za uresničevanje skupne vizije povezanih območij, kot je na primer območje LAS Srce Slovenije. Gre za strategijo, ki izhaja iz dobrega poznavanja nesnovne kulturne dediščine območja in ljudi, ki tam živijo. Po sistemu petih korakov od spodaj navzgor išče nesnovne potenciale za skupni razvoj območja, oblikuje vizijo, jo konkretizira v srednjeročni načrt izvedbe, skomunicira in na koncu prenese odgovornost na posameznike, ki živijo in delujejo na nekem območju.

Sledili so praktični ogledi primerov na podeželju, skozi katere so lahko partnerji zelo nazorno spoznali načine delovanja LAS Srce Slovenije in vključevanja tradicionalnih veščin v sodobne turistične produkte. Prvi postanek smo naredili v Turističnem društvu Dolsko, kjer so se naši gostje udeležili izmenično dveh delavnic. V prvi delavnici so se srečali s člani Folklorne skupine Dolsko in se dodobra naplesali, prepotili in nasmejali v urici učenja gorenjskih folklornih plesov.

Na drugi delavnici peke, ki je potekala v prostorih, ki so bili opremljeni z evropskimi sredstvi preko LAS Srce Slovenije, pa so pripravili skupaj s članicami Aktiva žena Plamen Dolsko vsak svojo “prešco”, tradicionalni praznični kruh, okrašen s ptički, za katerega so članice društva kot nosilke vpisane v Slovenski register nesnovne dediščine in za katerega so tudi pridobile certifikat kakovosti Srca Slovenije.

Sledila je vrnitev v Kamnik, kjer smo imeli v Gostilni Repnik kosilo po meniju “Okusi Kamnika”. Naši gostje so bili navdušeni nad izbirom jedi in načinom povezovanja tradicionalne kulinarike z modernimi okusi. Z zanimanjem so prisluhnili predstavitvi projekta Okusi Kamnika, ki so ga pripravili na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Pozno popoldne smo študijske oglede tega dne zaključili z obiskom Ekološke kmetije Matevžuc v Tuhinjski dolini, kjer se je skupini predstavil Jože Korošec kot dolgoletni član LAS Srce Slovenije, kot ekološki kmet in nosilec dopolnilne dejavnosti ter kot nosilec različnih projektov, ki jih je izvedel preko programa LEADER/CLLD z LAS Srce Slovenije. Gostje so se lahko spoznali z načinom delovanja manjših kmetij v Sloveniji ter okusili odlične hišne prehranske proizvode, med katerimi so nekateri nagrajeni tudi s certifikatom kakovosti Srca Slovenije. Dan smo zaključili s skupnim obiskom Ljubljane in neformalnim druženjem v predbožičnem vzdušju.

Torkov program ogledov v Litiji in Šmartnem pri Litiji so nam pripravili na ZKMŠ Litija. Ob pogledu na zaledenelo zimsko podeželsko pokrajino Slovenije smo goste odpeljali sprva na grad Bogenšperk, kjer so jih sprejeli Jurij, Neža in Jernej, vedno zvesto služeči svojemu zemljiškemu gospodu Janezu Vajkardu Valvasorju. Na doživljajski način z veliko interakcije z obiskovalci in na humoren način so predstavili življenje na gradu v preteklosti. Veliko smeha je sprožil Jernej, ko je med obiskovalci iskal tiste, ki imajo sumljive težave, in jim odredil primerna zdravila.

Sledil je obisk Zeliščarske domačije Pivec, kjer se nam je Jožica Bajc Pivec predstavila kot članica LAS, partnerica projekta LAS ITP Zeliščarske dediščine pa tudi kot izkušena zeliščarka, ki ve veliko o najrazličnejših zeliščih. Za obiskovalce je pripravila okusen čaj in jih podučila o kulturi pitja čaja, pa tudi okusen zeliščni namaz.

Z najrazličnejšimi zelišči je bilo pripravljeno tudi kosilo Kuhle, ki smo ga zaužili v grajski krčmi na gradu Bogenšperk. Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji.

Sledilo je rokodelsko obarvano popoldne. Na Spodnji Slivni smo se na Škundrovi domačiji srečali s članicama Mreže rokodelcev Srca Slovenije Barbaro Vrtačnik in Andrejo Kovač. Izvedeli so veliko o različnih projektih, ki povezujejo domačine, člane Društva Geoss, o preteklih in prihodnjih načrtih. Gostje so se lahko preizkusili v svojih ročnih spretnostih na delavnici oblikovanja gline, kjer so ustvarjali z Barbaro Vrtačnik manjše skledice.

Druga skupina se je urila v polstenju z rokodelko Andrejo Kovač. V polst so skrivnostno zavili enega od mineralov iz rudnika Sitarjevec in ga lično zapakiranega v škatlico odnesli za spomin domov.

Rudnik Sitarjevec smo si po zaključku rokodelskih delavnic tudi ogledali. Na TIC Litija v starem mestnem jedru Litije so nas pozdravile direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Mojca Štepic, direktorica ZKMŠ Alenka Urbanc in vodja TIC Mojca Hauptman. Predstavile so način sodelovanja z LAS Srce Slovenije in aktualne projekte ter udeležence povabile na Miklavžev pohod z baklami v rudnik Sitarjevec, ki smo se ga tudi dejansko udeležili. Po pohodu smo si rudnik tudi ogledali.

Naš dvodnevni ogled dobrih praks v Srcu Slovenije smo zaključili s tradicionalno večerjo s kolinami, žganci, zeljem in repo na Domačiji Pr’ Krač v Dolskem, kjer se nam je pridružil še predsednik LAS in župan Občine Dol pri Ljubljani Željko Savič. Gostje so lahko spoznali lokalno kulinariko, filozofijo delovanja kmetije in turistično ponudbo domačije, ki jo je lastnik Tone Čič nadgradil tudi s sredstvi LEADER. Na tem mestu so spoznali tudi tradicijo miklavževanja, ki je med Slovenci zelo zasidrana. Prihoda Miklavža v spremstvu angela in parklja so se zelo razveselili in odkrili ob tem ponovno otroke v sebi.

Projekt sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.