Uspešni pri prijavi projekta Kolesarska veriga na podeželju

9.
Nov

10. november 2020 – LAS Srce Slovenije je februarja letos na 5. javni razpis za projekte sodelovanja LAS prijavila projekt Kolesarska veriga na podeželju in dobila konec oktobra odločbo o njegovi potrditvi. Gre za večji projekt sodelovanja med 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami, ki je nastal na pobudo LAS Gorenjska košarica. Na območju LAS Srce Slovenije bo v Dolu pri Ljubljani, Litiji, Šmartnem pri Litiji in v Kamniku postavljenih več postaj za izposojo koles, ki bodo opremljene z navadnimi in električnimi kolesi.

Gre za dodatna sredstva za razvoj podeželja, ki jih je LAS Srce Slovenije uspešno pridobila s prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupna vrednost projekta LAS Srce Slovenije znaša 143.047,59 EUR, od tega 99.664,28 EUR evropskih sredstev.

Gre za nadaljevanje in nadgradnjo projekta sodelvanja LAS E-nostavno na kolo, ki je bil potrjen na 4. javnem razpisu za projekte sodelovanja LAS in se še vedno izvaja. Iz  občine Kamnik se z novim projektom sistem izposoje koles seli na širše območje LAS Srce Slovenije. V okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju bo v občini Kamnik postavljena dodatna postaja za izposojo koles s petimi električnimi kolesi, v občinah Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pa po ena postaja za izposojo koles, opremljena s tremi navadnimi kolesi in dvema električnima kolesoma. V projektu bo pozornost namenjena tudi »kolesarjem prijaznim ponudnikom«, predstavljene jim bodo dobre prakse, vzpostavljen bo integriran sistem z enotno uporabniško izkušnjo, izdelani promocijski filmi in drug promocijski material, vzpostavljena bo tudi spletna stran za kolesarje.

Pričakujemo, da bo projekt izjemno odmeven, saj bo povezal veliko občin in LAS-ov po Sloveniji. Po izvedenih aktivnostih se bo povečala atraktivnost območja LAS in dostopnost do točk obiska na širšem območju Slovenije.

Pri projektu sodelovanja LAS Kolesarska mreža na podeželju sodelujejo LAS Srce Slovenije, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji. Sofinancirata ga Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Vir: www.scbikes.com (Slika je simbolična.)