Srce Slovenije na obisku v Zgornje Savinjski dolini

16.
Apr

16. april 2019 – LAS Srce Slovenije je v petek, 12. aprila 2019, organizirala za svoje člane in druge zainteresirane prebivalce območja strokovno ekskurzijo z ogledom dobrih praks na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Udeleženci so bili navdušeni nad njihovim razvojnim delovanjem, ki temelji na ohranjanju naravne in kulturne dediščine, tako snovne kot nesnovne. V programu smo skozi slikovita pripovedovanja lokalnega vodnika Marka Slapnika doživeli rezultate različnih projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev Leader in CLLD.

V Gornjem Gradu sta nas sprejela predstavnica LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline Ivanka Orešnik in lokalni vodnik Marko Slapnik, ki nas je takoj navdušil s svojim solčavskim narečjem in svojo pojavo, saj je bil oblečen v solčavsko pastirsko nošo. Že uvodoma pa tudi kasneje skozi celoten dan nas je seznanjal z načinom delovanja njihove lokalne akcijske skupine, s pristopom “od spodaj navzgor” in konkretnimi načini sodelovanja z lokalnim prebivalstvom. Skozi primere nam je predstavil rezultate izvajanja številnih projektov LAS, katerih skupni cilj je ohraniti tisto, kar so imeli v preteklosti. Njihovi projekti se nanašajo na gozdove, čiste vode, znanja in veščine ljudi, tradicijo flosarstva. V samem ospredju je tudi lokalna kulinarika. Domačini se ponašajo s prenekaterimi mesninami in mlečnimi izdelki. V njihovi regiji vidijo priložnost tudi v zapostavljeni ovčjereji ter izdelkih v kulinaričnem in rokodelskem smislu.

Ekskurzijo smo pričeli z ogledom katedrale sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu. Lokalni župnik Ivan Šumljak nam je predstavil način dosedanjega povezovanja z LAS in opisal projekt obnove prostorov za goste, v katerih lahko sprejemajo skupine, takšne kot smo bili v petek mi.

V nadaljevanju sta zeliščarki Maja in Amanda predstavili projekt sodelovanja LAS Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine. Sprejeli sta nas na obnovljenem zeliščnem vrtu pri nekdanjem benediktinskem samostanu, nas seznanili z dediščino zeliščarstva v teh krajih, nam ob zeliščnem čaju razložili kulturo pitja čaja ter nas povabili na junijski Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki se bo tokrat odvijal v Gornjem Gradu. Ker smo v tem projektu sodelovanja med LAS-i partnerji tudi LAS Srce Slovenije, smo pri predstavitvi našli več vzporednic.

V Ljubnem ob Savinji nas je sprejel predsednik LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in župan občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik. Predstavil nam je način njihovega razvojnega delovanja, povezovanje lokalne skupnosti z LAS in načini uresničevanja skupnih projektov. Osredotočil se je zlasti na turizem, ki je gonilna sila razvoja območja (npr. svetovni pokal v ženskih skokih.), pomen ohranjanja tradicije za sonaravni razvoj (npr. lubenske potice, flosarstvo in flosarki bal, pohodništvo, zlasti v povezavi s Kamniško-Savinjskimi Alpami …) pa tudi na razvoj prilagojenih turističnih produktov in dostopov za gibalno ovirane osebe (projekt Interaktivni turizem za vse).

Helena Bizjak Žerovnik, vodja Hotela Planinka, je predstavila zgodbo družinskega hotela, ki je močno zasidran v tukajšnjo tradicijo. Predstavila je povezovalni način delovanja, način vključevanja in sodelovanja z lokalno skupnostjo, promoviranje turistične ponudbe Savinjske med gosti, sodelovanje v skupnih projektih LAS, tudi sodelovanje z STO. Veliko priložnost vidi v skupnih povezovanih projektih, kot je na primer razvoj lokalne kulinarike pod skupno blagovno znamko Savinjska (projekt sodelovanja LAS Novi izzivi slovenske drobnice). V Planinki smo degustirali lansko leto nagrajeni savinjski želodec in domače sirne namaze, zraven pa so postregli domač ajdov in koruzni kruh.

Sledila je vožnja v Logarsko dolino ob reki Savinji. Vodnik Marko Slapnik nam je razložil vse o ohranjanju tukajšnjih gozdov in z gozdovi povezane dediščine, npr. flosarstva (projekta Šepet savinjskih krošenj, Solčavski gorski les). Vse večji je poudarek na ohranjanju narave in vodnih virov, na Savinji kot naravni vrednoti. Na slikovit način je predstavil mitološko in ustno izročilo o flosarjih, velikanih, zmaju, izvirih, jezerih, ledeniku ter številne druge zgodbe, ki so bile predmet projekta sodelovanja LAS Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp. Ob vstopni točki v Logarsko dolino je poudaril, kako so se domačini z različnimi ukrepi  odločili zaščititi dolino (vstopnina, omejitev gradnje). Predstavil je tudi zanimiv način vključevanja domačinov v projekte – skozi študijske krožke in izpostavil kot primer dobre prakse LAS-ov projekt Solčavske panoramske poti. Njihov trud po ohranitvi pristnega Solčavskega so opazili tudi evropski ocenjevalci, ki so dodelili območju naziv Evropska destinacija odličnosti. Ob tej priliki je predstavil temelj delovanja in razvoja destinacije, ki temelji na ohranjanju tega, kar so znali ceniti že naši predniki.

Na tem mestu se nam je ob slapu Palenk pridružil še Jernej Slapnik v vlogi hudomušnega pastirja Jerneja. Skozi metodo vodenja na način pripovedovanja zgodb v lokalnem dialektu in lokalni pastirski noši nas je seznanil z načinom življenja pastirjev v Logarski dolini v preteklem stoletju. Podajanje lokalnih zgodb na humoren in slikovit način je bil eden od pomembnih poudarkov projekta sodelovanja LAS Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp, pri katerem je sodeloval kot partner tudi LAS Srce Slovenije.

Na poti v Solčavo smo spoznali zgodbo Gostilne Firšt, kjer hranijo zbirko o najdbah v Potočki zijalki. Seznanili smo se tudi s projektom ureditve tukajšnjega Fidovega gaja na temo zeliščarstva, katerega del je bila tudi izdaja knjige o ljudski zdravilski modrosti. Ponudili so nam pristno lokalno kulinariko. Brbončice so najbolj uživale ob okušanju žlinkrofov s suhimi hruškami, prelitimi z medom.

V Solčavi smo se ustavili v Centru Rinka, ki predstavlja središče za trajnostni razvoj Solčavskega in je povezovalna točka tako za domačine kot turiste. Center je bil zgrajen s pomočjo evropskih sredstev, s temi sredstvi so opremili tudi trgovino in lokal z lokalnimi rokodelskimi in kulinaričnimi produkti. Na tem mestu smo se seznanili s projekti LAS, ki so namenjeni ohranjanju in razvoju lokalne kulinarike (projekt Iz narave na krožnik). Okusili smo lahko nekoč tradicionalni lokalni mlečni produkt sirnek, katerega recepturo so izpopolnili s pomočjo projekta v sodelovanju z BIC Ljubljana. Spoznali smo tudi načine povezovanja med domačini in ponudbo za turiste, tudi različne festivalske dogodke (projekt sodelovanja LAS Festival domačih okusov in tradicije).

Ogledali smo si še prostore Društva Bicka, katerega poslanstvo je ohranjanje in ponovno ovrednotenje solčavske ovce (projekti Tradicionalno – naravno – ustvarjalno, Novi izzivi slovenske drobnice). V svoji ponudbi imajo najrazličnejše sodobno zasnovane pletene in polstene izdelke, ki jih izdelujejo njihovi člani. Tudi sami smo se lahko preizkusili v kratki delavnici polstenja.

Vtisi udeležencev:

Današnji dan je bil odlična priložnost za druženje, povezovanje in izmenjavo dobrih idej.

Za nami je zelo lep, pester in zanimiv dan. Spoznali smo veliko etnoloških posebnosti v lepi Zgornje Savinski dolini. Domov odhajamo polni doživetij in lepih vtisov.

Izlet je bil zelo zanimiv, spoznali smo čudovite ljudi. Mnoge ideje, ki so se danes porodile, lahko uresničimo tudi doma.

Današnji dan je dokaz, da se lahko veliko idej uresniči, če stopimo skupaj.

Spoznala sem veliko novih obrazov, dan je bil poln novih doživetij. Začutila sem pozitivno energijo tako med nami udeleženci kot pri naših sosedih. Vidim, da imamo tudi v lokalnem okolju še veliko priložnosti, zlasti za sodelovanje.

Za nami je prijeten dan. Pastir Jernej je zelo popestril naš izlet. Na podoben način bi lahko sprejeli goste tudi v našem društvu.

Današnje ekskurzije sem se zelo veselila. Del tega, kar smo videli danes, bomo lahko uresničili že jeseni skozi LAS-ov projekt na usposabljanju naših lokalnih turističnih vodnikov. Hvala, da sem bila lahko z vami.

Želim se zahvaliti za današnji dan in večletno uspešno sodelovanje z LAS Srce Slovenije, saj opravljajo delo zelo zavzeto. Takšno sodelovanje, kot smo ga lahko začutili tudi danes v LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in s katerim se lahko pohvalimo tudi mi, je redkost in za to smo lahko hvaležni.

Danes smo doživeli mnogo lepega, spoznali odlične vodnike, videli lepe kraje naše Slovenije. Prijetno je v vaši družbi, hvala, da sem bil lahko ponovno z vami.

Drug drugega potrebujemo, saj smo skupaj močnejši.

Spoznali smo dušo, srce krajev Zgornje Savinjske doline. Naj utripajo tako povezovalno in usklajeno še naprej.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Za vsebino je odgovoren LAS Srce Slovenije.