Projekti EKSRP

Vegova pot v šolo

Status: zaključen

Trajanje projekta: december 2020 – september 2023

Nosilec projekta: Občina Moravče

Partnerji projekta: Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče, Turistično društvo Moravče, Občina Dol pri Ljubljani, Športno društvo Zagorica pri Dolskem

Skupna vrednost projekta brez DDV: 58.397,47 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 32.797,59 EUR

Opis projekta:

Operacija Vegova pot v šolo je nastala z namenom postavitve informacijskih tabel na poti od Osnovne šole Jurija Vege v Moravčah do njegovega rojstnega kraja v Zagorici. Gre za pot, po kateri je Jurij Vega kot otrok hodil v šolo. Table bodo na eni strani opremljene z vsebinami, povezanimi z življenjem in delom Jurija Vege, na drugi strani pa bodo vsebine, vezane na naravno bogastvo krajev, skozi katere poteka Vegova pot. Na nezahtevnem delu poti bodo informacijske table opremljene tudi z opisi v Brajevi abecedi, tako bo pot primerna tudi za slepe in slabovidne. Partnerji želijo s projektom približati delo in življenje te pomembne zgodovinske osebnosti domačinom ter vsem drugim obiskovalcem obeh občin, obenem pa želijo opozoriti na posebnosti naravnih habitatov ter občutljivost ravnovesja v naravi. V bližini Vegove domačije v Zagorici bo postavljen tudi fitnes na prostem, s katerim želijo partnerji spodbuditi ljudi k aktivnemu preživljanju prostega časa in k večgeneracijskemu druženju.

Za usposobljeno vodenje po Vegovi poti v šolo bo poskrbelo Turistično društvo Moravče. Pripravilo bo več tematskih pohodov, ki jih bodo ponujali vrtcem, šolam, društvom in turistom. Na zaključni prireditvi se bodo partnerji v projektu predstavili z vsebinami, ki so jih prispevali tekom operacije. Pripravili bodo predstavitev turističnih destinacij obeh vključenih občin Moravče in Dol pri Ljubljani, rokodelske delavnice, povezane s tematiko operacije ter izvedli demonstracijo vadbe na zunanjem fitnesu.

Cilji projekta:

 • večja urejenost podeželskega okolja in urbanih območij;
 • okrepitev lokalne identitete;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti;
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • povečanje socialnih funkcij gozda;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

Aktivnosti projekta:

 • priprava vsebin, oblikovanje in tisk informacijskih tabel;
 • izdelava in postavitev ogrodij za table skupaj z lesenimi klopcami;
 • priprava, izdelava in montaža informacijskih tablic v Brajevi pisavi;
 • priprava terena, nakup in postavitev orodij za fitnes na prostem, ureditev zelenic;
 • nakup računalniške opreme (prenosnik, tablični računalniki za vodnike oz. spremljevalce skupin na poti, projektor za predstavitve obiskovalcem poti);
 • priprava vsebine, oblikovanje, tisk brošure o življenju in delu Jurija Vege;
 • priprava vsebine, oblikovanje in tisk učnih listov na temo Vegove poti za predšolske otroke in otroke 1. triade;
 • priprava programov tematskih pohodov;
 • izobraževanje turističnih vodnikov za tematske pohode;
 • pohodi s pilotnimi skupinami po novi poti;
 • priprava računalniške predstavitve za različne ciljne skupine;
 • usposabljanje strokovnega kadra in članov ŠD za izvajanje vadb na fitnes orodjih na prostem;
 • priprava vsebine, oblikovanje in tisk plakatov in letakov za zaključno prireditev;
 • organizacija zaključne prireditve s pogostivijo, predstavitvijo projekta in delavnicami ter demonstracijo vadbe na fitnesu na prostem;
 • promocijske objave (lokalni mediji, lokalne spletne strani …).

Rezultati:

 • vzpostavljena nova tematska pohodniška pot Vegova pot v šolo;
 • informacijske točke, opremljene s tablami in klopmi na Vegovi poti v šolo;
 • postavljene informacijske tablice z Brajevo pisavo;
 • postavljen fitnes na prostem v Zagorici pri Dolskem;
 • nabavljena računalniška oprema za izvajanje vodenja po Vegovi poti v šolo (prenosnik, tablični računalniki, projektor);
 • brošura o življenju in delu Jurija Vege;
 • učni listi na temo Vegove poti za predšolske in šolske otroke;
 • strokovno usposobljen kader in člani za izvajanje vadba na fitnes orodjih na prostem;
 • usposobljeni turistični vodniki;
 • priprava programov pohodov po novi tematski poti in testna izvedba;
 • izvedena zaključna prireditev.

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.