Projekti EKSRP

Večnamenski prostor

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2020 – oktober 2021

Nosilec projekta: Terme Snovik – Kamnik, d. o. o.

Partnerji projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Skupna vrednost projekta brez DDV: 236.403,88 EUR, od tega vrednost sofinanciranja LAS 72.392,36 EUR

Opis projekta:

Operacija je namenjena nadgradnji ponudbe Term Snovik – Kamnik, d. o. o. na področju kongresnega zelenega turizma v Srcu Slovenije in v destinaciji Osrednjeslovenska regija. Terme Snovik so imele doslej na razpolago za prireditveno in kongresno dejavnost dva manjša prostora za izvajanje seminarske dejavnosti za do 50 oseb in mobilni prireditveni prostor za večje prireditve, preko operacije pa bo vzpostavljen še večnamenski prostor z do 100 sedežev. Z večnamenskim prostorom bodo Terme Snovik zaokrožile celovito dnevno in večdnevno ponudbo za večje skupine za izvajanje izobraževanj, team buildingov, srečanj in podobnih dogodkov. Sočasno s tem bo Turistično društvo Tuhinjska dolina vzpostavilo nov tržni prostor s stojnicami (tržnico lokalnih dobrot) za promocijo in prodajo produktov iz Srca Slovenije.

Cilji projekta:

 • razširitev ponudbe in povečanje kakovosti storitev v Termah Snovik, Tuhinjski dolini in Srcu Slovenije;
 • nove podjetniške priložnosti z možnostjo izvedbe dodatnih prodajnih vsebin: seminarji, poslovni in družabni dogodki, prireditve in doživetja;
 • razširitev prodajnih priložnosti;
 • povečanje aktivnosti na področju družabnega in društvenega življenja na območju Srca Slovenije;
 • razvoj novih  turističnih proizvodov, programov povezovanja in novih tržnih poti;
 • novo delovno mesto za namen izvedbe aktivnosti, povezovanja med deležniki, oblikovanja novih programov, prodajnih in drugih organizacijskih aktivnosti.

Aktivnosti projekta:

 • izvedba zaključnih gradbenih del v novem večnamenskem prostoru (mizarska dela, keramičarska dela, strojne instalacije in elektro instalacije);
 • priprava programa aktivnosti v povezavi z lokalnimi ponudniki, kulturnimi nastopi in družabnimi dogodki ter organizacija seminarjev, poslovnih in družabnih dogodkov, prireditev in doživetij;
 • oblikovanje marketinškega programa;
 • opredelitev vsebin doživljajskega turizma – doživetje okolja, spoznavanje ljudi in kulture;
 • sodelovanje s ponudniki v destinaciji Srce Slovenije, povezovanje v skupne aktivnosti in promocijo ter oblikovanje skupnih programov;
 • spremljanje razmer na trgu poslovnega turizma in trendov v turistični dejavnosti: analizira trg, zbira in analizira podatke o morebitnih naročnikih poslovnih in družabnih dogodkov;
 • vodenje ogledov in izvajanje predstavitev Term Snovik gostom in udeležencem dogodkov;
 • komunikacija s strankami;
 • promocijski materiali in trženje večnamenskega prostora za skupine;
 • organizacija in izvajanje predstavitev, izobraževanj, srečanj, animacijskih programov, dnevnih animacijskih programov za goste, Kneippovega dneva, šolskih programov, predstavitve lokalnih ponudnikov na prireditvah ipd.;
 • urejanje izgleda večnamenskega družabnega prostora;
 • izvedba delavnic o lokalni samooskrbi, zdravem načinu življenja po Kneippu, za lokalne ponudnike Kneipp storitev;
 • plakat o pomenu okoljske ozaveščenosti in ohranjanja narave na območju Tuhinjske doline;
 • organizacija kulinarične delavnice za različne generacije z vključenimi ranljivimi skupinami: ženske, mladi;
 • vzpostavitev partnerstva za izboljšanje socialnega kapitala in večjo vključenost žensk – predstavitev društva kmečkih žena in predstavitev možnosti dela v turizmu za mlade;
 • organizacija dogodkov v sklopu “Tržnice domačih dobrot” s predstavitvami lokalnih ponudnikov in sejemsko dejavnostjo;
 • organiziranje dogodkov in prireditev društva v novem večnamenskem prostoru;
 • organizacija in izvedba izobraževanja lokalnih akterjev o možnostih promocije in prodaje produktov in storitev;
 • izvedba delavnic izdelave mila, rož iz krep papirja itd., nastopi društvene godbe;
 • obveščanje javnosti o projektu in izvajanje promocijskih aktivnosti in izdelava promocijskega materiala.

Rezultati:

 • vzpostavljen nov večnamenski prostor (obrtniška dela);
 • delo koordinatorja dejavnosti v novem večnamenskem prostoru in izvedba programa v povezavi z lokalnimi ponudniki, kulturnimi nastopi in družabnimi dogodki, priprava priprava marketinškega programa, opredelitev vsebin, ki se nanašajo na doživljajski turizem, dogovori z najemniki večnamenskega prostora, sodelovanje s ponudniki v destinaciji Srce Slovenije, povezovanje v skupne aktivnosti in promocije ter oblikovanje skupnih programov;
 • objave v medijih in izdelava promocijskega materiala;
 • organizacija Tržnice domačih produktov, priprava programa, promocija in sodelovanje na tržnici, priprava prostora, izvedba delavnic, nastopi društvene godbe.