Projekti EKSRP

Samostan – mesto srečevanj

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – maj 2022

Nosilec projekta: Javni zavod Mekinjski samostan

Partnerji projekta: Občina Kamnik, Vrt zdravilnih rastlin, d. o. o., Dol pri Ljubljani

Skupna vrednost projekta brez DDV: 54.987,73 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 22.509,17 EUR in sredstva LAS 13.232,86 EUR

Opis projekta:

S projektom Samostan – mesto srečevanj želijo partnerji projekta bogato zgodovino samostana Mekinje, ki so ga sestre uršulinke leta 2016 podarile Občini Kamnik in ga od leta 2018 upravlja javni zavod, na sodoben in zanimiv način predstaviti tako prebivalcem Kamnika kot širše Slovenije in tujine, hkrati pa pod lastno blagovno znamko Doroteja, poimenovano po mekinjski opatinji Doroteji Sidoniji Gallenberg združiti lokalne zeliščarske in rokodelske izdelke ter razviti dodatno vrednost, ki bo omogočala participacijo, povezovanje in sodelovanje akterjev s celotnega območja LAS Srce Slovenije.

Projektne vsebine so namenjene pripravi in izvedbi razstave o zgodovini samostana, zasaditvi samostanskega zeliščnega vrta, povezovanju lokalnih zeliščarjev in drugih ponudnikov v znamko Doroteja, vzpostavitvi samostanske info točke in trgovine z izdelki blagovne znamke ter podpornim vsebinam v obliki tematskih delavnic, namenjenih ranljivim ciljnim skupinam in vzpostavitvi Dorotejine šole. Del aktivnosti je namenjen tudi promociji nove samostanske ponudbe skozi zloženko in objave v tiskanih in elektronskih medijih.

Projekt je zgrajen na sodobnih inovativnih pristopih tako pri izvedbi stalne muzejske razstave kot tudi pri podjetniško usmerjenih delavnicah, ki spodbujajo razvoj podjetniških dejavnosti v lokalnem okolju. Z blagovno znamko Doroteja ohranja tradicijo in lokalno identiteto in spodbuja lokalno samooskrbo. Upošteva načela trajnostnega razvoja in neposredno podpira trajnostno oz. sonaravno rabo endogenih virov območja (kutlurna dediščina). Projektne vsebine, povezane z novo muzejsko zbirko in zeliščnim vrtom, predstavljajo novo stalno ponudbo zavoda. Projekt območju LAS prinaša dodano vrednost, tako na področju turistične ponudbe, podjetniških priložnosti kot tudi vključevanja ranljivih skupin.

Cilji:

 • zagotavljanje skladnega in vzdržnega razvoja samostana kot kulturnega spomenika in blagovne znamke Doroteja na osnovi trajnostnega in sonaravnega razvoja potencialov celotnega območja LAS Srce Slovenije;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in diverzifikacija turistične ponudbe (edinstvenost samostanske turistične ponudbe);
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano (zajtrki v samostanu, izdelki BZ Doroteja);
 • povečanje družbene moči deležnikov (skozi blagovno znamko in dodatno ponudbo);
 • krepitev lokalne identitete (podporne vsebine, blagovna znamka);
 • izboljšanje kakovosti lokalnih storitev (nadgradnja obstoječe ponudbe samostana);
 • krepitev razvojnih partnerstev (povezovanje lokalnih ponudnikov pri vzpostavitvi muzejske zbirke, zeliščnega vrta in pri razvoju blagovne znamke);
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev (skozi blagovno znamko in dodatno ponudbo samostana);
 • povezovanje lokalnih prebivalcev in ranljivih skupin (skozi blagovno znamko in podporne vsebine – delavnice);
 • ohranjanje narave in okolja (zeliščarstvo, kulturna dediščina).

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • vodenje in koordinacija projekta;
 • promocija projekta;
 • priprava in izvedba muzejske razstave, ki obsega pripravo, urejanje in prevode besedil za razstavne panoje, opise predmetov in fotografij, multimedijo, zloženko; interpretacijo in snemanje besedil; oblikovanje in grafično oblikovanje razstave; nabavo multimedijskih naprav; izdelavo elementov za sobi; izdelavo interaktivnih elementov in oblikovanje svetlobe;
 • izdelava pohištvenih elementov za vzpostavitev manjše trgovine za prodajo izdekov pod blagovno znamko Doroteja;
 • zloženka o samostanu;
 • razvoj in zasnova blagovne znamke Doroteja;
 • postavitev samostanskega zeliščnega vrta;
 • izvedba delavnic (o zeliščih, samostanski zbirki itd.);
 • vzpostavitev Dorotejine šole.

Rezultati:

 • nova stalna muzejska razstava o uršulinkah in zgodovini samostana z razstavnimi panoji in drugimi razstavnimi elementi, multimedijo, zloženko, zvočnimi posnetki, svetlobnimi učinki in katalogom;
 • postavitev 2 samostanskih sob uršulink in klaris s pohištvenimi elementi in lutkami;
 • vzpostavitev samostanskega zeliščnega vrta in mentostvo pri vzdrževanju;
 • prodajni prostor za prodajo izdelkov pod znamko Doroteja;
 • vzpostavitev samostanske blagovne znamke Doroteja;
 • izvedba 5 delavnic o zeliščih in njihovi namembnosti ter zeliščarstvu kot podjetniški priložnosti;
 • izvedba 1 delavnice »Šole naših (pra)babic«;
 • izvedba 3 delavnic o uršulinkah in šolstvu;
 • vzpostavitev Dorotejine šole;
 • 2 objavi v lokalnem časopisu Kamničan(ka).

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.