Projekti EKSRP

Ozeleniti mesto Litija

Status: zaključen

Trajanje projekta: januar 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Občina Litija

Partner projekta: Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje

Skupna vrednost projekta brez DDV: 122.337,68 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 79.431,40 EUR

Opis projekta:

Mestu Litija primanjkuje primerno urejenih zelenih urbanih prostorov za organizirane dogodke in spontano druženje. S projektom »Ozeleniti mesto Litija« želi Občina Litija poskrbeti, da mesto dobi lepšo, prijaznejšo in modernejšo podobo. S partnerji si  želijo urejenih in dostopnih zelenih površin, ki vabijo k obisku in druženju v njih.

Na Svetčevi ploščadi pred občinsko zgradbo, ki sedaj predstavlja le asfaltno ploščad v samem centru mesta, se bodo namestila mobilna drevesa s klopmi. S tem se bo ploščad ozelenilo in jo spremenilo v mesto druženja.

Ureditev obstoječega parka ob Savi zajema zamenjavo obstoječega drevoreda, novo hortikulturno zasaditev ob rečnem nabrežju in postavitev mobilne urbane opreme.

Občina Litija kot vodilni partner želi v projekt vključiti posameznike in organizacije iz lokalnega okolja. S tem površini v mestu ne bosta dobili samo nove lepe podobe, temveč tudi okoljsko in družbeno odgovorne vsebine. V času trajanja projekta se bo namreč postavilo mobilne razstavne panoje, knjigobežnice, ptičje valilnice, organiziranih pa bo tudi nekaj družabnih dogodkov.

Projekt se posveča tudi reševanju  izzivov brezposelnosti težko zaposljive skupine – invalidov. Z vključitvijo socialnega podjetja MDI Litija-Šmartno v projekt bo Občina Litija pomagala ranljivi skupini pri zaposlovanju izobraževanju in posledično tudi širjenju dejavnosti podjetja.

Občina se z operacijo prvič celostno in strokovno loteva urejanja javnih površin v mestu, saj se zaveda, da je javni park oz. zelena površina prostorska ureditev socialnega in okoljskega pomena. Z njimi se zagotavlja ugodne bivalne razmere prebivalcem in obiskovalcem mesta. Reševanja tega izziva se bodo lotili strokovno in sistematično. Za postavitev bodo v večji meri poskrbeli zunanji izvajalci, skrb za urejeno okolje in vzdrževanje zelenih površin pa bodo zaupali partnerju v projektu.

Cilji:

 • izboljšanje podjetniške kulture;
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • izboljšanje kakovosti bivanja;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • zaposlitev ene invalidne osebe za polovičen delovni čas;
 • izobraževanja;
 • nakup novih rastlin in delovne opreme;
 • postavitev mobilnih dreves z lesenimi klopmi na Svetčevi ploščadi;
 • odstranitev obstoječega drevoreda in zasaditev novega;
 • organizacija različnih dogodkov;
 • postavitev mobilne razstave (10-ih mobilnih panojev);
 • izdelava in postavitev knjigobežnic in ptičjih valilnic;
 • komunikacija o projektnih aktivnostih preko svojih kanalov (splet, lokalni časopis, radio, TV);
 • izdelava promocijskega materiala.

Rezultati:

 • zaposlitev invalidne osebe za polovičen delovni čas;
 • nova znanja;
 • urejen Park ob Savi in Svetčeva ploščad;
 • ugodnejše bivalne razmere prebivalcev in obiskovalcev mesta;
 • urejene in dostopne zelene površine.

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.