Projekti EKSRP

 Odprta vrata kmetij

Status: zaključen

Trajanje projekta: november 2017 – november 2020

Partnerji: LAS Loškega pogorja, LAS Srce Slovenije, LAS s CILJem, LAS Gorenjska košarica

Skupna vrednost projekta brez DDV: 254.143,26 EUR

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV: 63.940,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP: 54.349,00 EUR

Opis projekta:

Preko vzorčnih izkustvenih kmetij želimo na območju partnerskih LAS spodbuditi pridelavo, predelavo in porabo senenega mleka ter pridelavo ter predelavo jagodičevja in ostalega sadja ter tako obema ključnima področjema kmetijskih proizvodov povrniti vrednost, ki sta je bila deležna v preteklosti. Na ta način želimo povečati lokalno prehransko samooskrbo in dvigniti vrednost kmetijskim proizvodom. Velik poudarek bo na osveščanju različnih ciljnih skupinah potrošnikov preko različnih komunikacijskih kanalov, tudi z neposrednimi izkušnjami na samih kmetijah. Tekom projekta bodo tako oblikovani konkretni programi izkustvenega učenja in mentorstva na kmetijah.

Cilji projekta:

 • Spodbujanje podjetniške inovativnosti in kreativnosti,
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano,
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja,
 • izboljšanje socialnega kapitala.

Glavne dejavnosti za doseganje cilja:

 • Oblikovanje programov izkustvenega učenja in mentorstva:

        – razvoj programa prenos znanja in izkušenj tehnologij sušenja sena za pridelavo senenega mleka za različne ciljne skupine

        – razvoj mentorskega programa individualnih svetovanj vzpostavitve tehnologij sušenja sena za pridelavo senenega mleka prilagojeno

          posamezniku

        – razvoj programa prenosa znanja in izkušenj vzpostavitve nasada jagodičevja in sadovnjakov avtohtonih sort za otroke vrtcev, osnovnih

           šol, dijake kmetijskih šol in ranljive skupine

        – razvoj mentorskega programa individualnih svetovanj vzpostavitve sadovnjakov in nasadov jagodičevja prilagojeno posamezniku

 • izmenjava izkušenj, znanja in dobrih praks ter vzpostavitev povezav na območju sodelujočih LAS
 • promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta (Izdelava dveh skupnih brošur partnerskih LAS s predstavitvijo)
 • pilotna izvedba razvitih programov in evalvacija (na temo senenega mleka, jagodičevja in sadja)
 • spodbujanje partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki v verigi naročanja lokalne hrane (spodbujanje vzpostavljanja kratkih dobavnih verig na področju senenega mleka, jagodičevja in sadja, tehnična podpora za pridobitev certifikata seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, vzpostavitev baze potencialnih ponudnikov senene verige in sadne verige)
 • koordinacija in vodenje projekta sodelovanja.

Rezultati:

 • razviti izkustveni programi za različne ciljne skupine (pridelava senenega mleka, jagodičevja in sadja),
 • izdelava dveh skupnih brošur partnerskih LAS s predstavitvijo
 • vzpostavljena baza potencialnih ponudnikov senene verige in sadne verige

Vodja projekta: Mitja Bratun

 

AKTUALNO:

JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in mleka senen prireje za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov.

Javni poziv: Javni poziv_verzija_fin

Prijavnica za vpis v bazo ponudnikov: Prijavnica_Javni poziv_fin