Projekti EKSRP

Obišči Litijo, Visit Litija

Status: zaključen

Trajanje projekta: januar 2019 – september 2021

Nosilec projekta: Občina Litija

Partnerji projekta: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Društvo za razvoj in varovanje Geossa, Društvo za razvoj podeželja LAZ

Skupna vrednost projekta brez DDV: 73.629,68 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 41.423,08 EUR

Opis projekta: 

Turistična ponudba Litije in Šmartna pri Litiji je tesno povezana, zato so partnerji videli odlično priložnost, sodelovanja in snovanja skupne strategije razvoja turizma za prihodnja leta.Partnerji iz obeh občin so se povezali, da s skupnimi močmi podprejo razvoj turističnih ponudnikov, zlasti pa spodbudijo promocijo in trženje turističnih produktov ter s tem vzpostavijo trden temelj za izvajanje strategije turizma v obeh občinah, saj verjamejo, da turistični potencial še veliko obeta. Največji potencial partnerji prepoznajo v tujih turistih, ki vse bolj množično obiskujejo Ljubljano in preživijo v Sloveniji več dni ter si želijo raziskati še neodkrite kraje in neokrnjeno naravo.

Projektne aktivnosti so usmerjene v tri sklope:

 1. Promocija in trženje turističnih produktov (vzpostavljanje novih tržnih kanalov, dodajanje vsebin v obstoječe tržne kanale, promocijske tiskovine),
 2. turistično vodenje: usposabljanje in licenciranje turističnih vodnikov, priprava podlag za njihovo kvalitetno delo: oblikovanje scenarijev vodenja po ključnih točkah zanimanja turistov,
 3. Povečano vključevanje avtentičnosti lokalnega okolja v turistično ponudbo, krepitev partnerjev: zgodbe, zgodbarjenje, prireditve, tudi z nadgraditvijo treh točk turističnega pomena (Vače, Breg, Mestni muzej).

Ti trije sklopi operacije so med seboj tesno povezani, saj bo s povečanim trženjem turističnih produktov obeh občin na območje prihajalo večje število turistov. Za vodenje po območju pa bodo poskrbeli turistični vodniki, ki se bodo usposobili tekom operacije. Vodniki bodo usposobljeni tudi za interpretacijo lokalnih etnografskih in turističnih zgodb, ki bodo pomagale pri razvoju in trženju turistične destinacije, produktov, znamenitosti, prireditev in ponudnikov.

Cilji:

 • izboljšanje podjetniške kulture
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • nakup odra in ureditev multimedijske interaktivne predstavitvene sobe
 • promocija in trženje turističnih produktov (oblikovanje celostne grafične podobe, vzpostavljanje novih tržnih kanalov, dodajanje vsebin v obstoječe tržne kanale, promocijske tiskovine )
 • turistično vodenje (usposabljanje turističnih vodnikov in priprava podlag za njihovo kvalitetno delo: oblikovanje scenarijev vodenja po ključnih točkah zanimanja turistov)
 • vključevanje avtentičnosti lokalnega okolja v turistično ponudbo, krepitev partnerjev (zbiranje fotografskega materiala, zbiranje in oblikovanje etnografskih in turističnih zgodb, prireditve,  tudi z nadgraditvijo treh točk turističnega pomena (Vače, Breg, Mestni muzej)

Rezultati:

 • nakup odra
 • urejena multimedijska interaktivna predstavitvena sobe
 • vzpostavljeni tržni kanali
 • turistični produkt
 • zaposlitev ene osebe
 • usposobljeni lokalni turistični vodniki
 • postavljeni dve informacijski tabli
 • razstava o pticah