Projekti EKSRP

Mobilni prireditveni prostor

Status: zaključen

Trajanje projekta: oktober 2017 – junij 2018

Nosilec projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Partner projekta: Terme Snovik d. o. o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 142.307,07 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 76.659,52 EUR

Opis projekta: 

Turistično društvo Tuhinjska dolina, Terme Snovik in druga lokalna društva že vrsto let izvajajo različne dogodke, sejme in prireditve na območju Tuhinjske doline. S postavitvijo mobilnega šotora, ki je bil nabavljen iz naslova tega projekta, lahko prireditve po novem potekajo ne glede na vremenske razmere tudi v slabšem vremenu, kar v preteklosti ni bilo samoumevno. Obenem je projekt omogočil intenzivnejše društveno in družabno življenje domačinov ter povečal priložnosti za nadaljnji razvoj turizma v tem delu Slovenije. V okviru projekta so bila izvedena izobraževanja lokalnih turističnih ponudnikov ter organizirane tradicionalne prireditve, ki jih v Turističnem društvu Tuhinjska dolina v sodelovanju s Termami Snovik ves čas nadgrajujejo. Pri aktivnostih sodelujejo z lokalnimi in okoliškimi ponudniki iz Srca Slovenije.

Podeželje je prostor mnogoterih interesov in potencialov, projekt pa prispeva k uresničevanju le teh.

Cilji projekta:

 • novo delovno mesto,
 • s pomočjo partnerstva spodbuditi podjetniško inovativnost in kreativnost v lokalnem okolju,
 • izboljšanje trženja turistične destinacije,
 • povečanje diverzifikacije turističnih dejavnosti,
 • večja okoljska ozaveščenost,
 • širjenje okoljskih informacij,
 • izvedba medgeneracijskih dogodkov z vključenimi ranljivimi ciljnimi skupinami,
 • vzpostavitev partnerstva za izboljšanje socialnega kapitala.

Aktivnosti projekta:

 • izdelava terminskega in vsebinskega razporeda prireditev in dogodkov,
 • ureditev prostora za namestitev šotora, nakup in postavitev šotora,
 • izobraževanje lokalnih akterjev na področju trženja turistične ponudbe,
 • nakup električne postaje in električnega transportnega vozila,
 • izdelava promocijskih materialov in izvajanje promocijskih aktivnosti,
 • organizacija in izvedba prireditev in ostalih dogodkov,
 • izvedba osrednje etnološke prireditve.

Rezultati projekta:

 • zaposlitev osebe na novo delovno mesto organizator prireditev,
 • vzpostavitev osrednjega prireditvenega prostora v Tuhinjski dolini, ki omogoča izvedbo turističnih dogodkov, lokalne tržnice kmetijskih pridelkov in proizvodov, medgeneracijsko druženje ter izobraževanje otrok in mladostnikov,
 • intenzivnejše društveno in družabno življenje društev in lokalnih prebivalcev Tuhinjske doline,
 • nakup električnega transportnega vozila in električne polnilnice,
 • boljši pogoji za bivanje gibalno oviranih gostov v Termah Snovik,
 • vzpostavljeno partnerstvo med nevladnimi organizacijami, javnim sektorjem in gospodarstvom.