Projekti EKSRP

LESARIUS – Izkusi – Ustvarjaj – Spoštuj!

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2018 – marec 2021

Nosilec projekta: Center za zunanjo ureditev, vodenje projektov in izobraževanje, d. o. o.

Partnerji projekta: Vinogradniško društvo Štuc Šmartno, Mizarstvo Kos – Kos Jože s.p., Turistično društvo Polšnik

Skupna vrednost projekta brez DDV: 55.005,05 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 35.753,30 EUR

Opis projekta:

Operacija Lesarius je »5-čutni« interaktivni stalni in premični muzej, ki navdih išče v bogati lokalni dediščini obdelave lesa. Podatke, ki se na tak ali drugačen način navezujejo na lesarske obrti kolarja, sodarja, mizarja, tesarja in rezbarja iz tukajšnjega okolja bodo poleg zbranih informacij iz organiziranih modelirnih delavnic in aktivnosti kamor bodo vključeni partnerji iz zelo različnih sektorjev prispevale k postavitvi sodobnega muzeja.

Že pred nastankom muzeja bo velik poudarek na sodelovanju z lokalnim okoljem, saj si partnerji projekta želijo pomoči pri soustvarjanju, s tem bi se lahko odprle možnosti sinergij sodelujočih z dejavnostjo, ki jo ali jo želijo opravljati. Raziskane vsebine bodo obiskovalcem predstavljene na interaktiven način.

S pomočjo sodobne tehnologije bodo obiskovalci vsebine pridobili oz. začutili preko 5-ih čutil (vid, otip, vonj, sluh in okus). Za izrazitejšo izkušnjo bodo muzejske vsebine predstaljene v vizualiziranih in interaktivnih tehnikah prestavitve, kot so VR video z gledanjem skozi lesena očala, 3D video hologram, praktični preizkusi uporabe orodja, premikajoča fotografija, skriti predali, projekcija, grafika itd., kjer bodo nekatere delovale le s pomočjo uporabnikovih dražljajev in njegove opreme (telefon).

S postavitvijo projekta bo poskrbljeno da snovna in nesnovna dediščina pride do ljudi na inovativen in zanimiv način. V času trajanja projekta si partnerji projekta želijo usposobili tudi strokovnjaka, ki bi znal demonstrirati dela starih mojstrov na način, kot so ga poznali takrat.

Projektne aktivnosti bodo med drugim prispevale k ozaveščanju o trajnostni rabi naravnih virov, o pomenu gozda ter spodbujali dejavnost zelenega gospodarstva.

Cilji:

 • izboljšanje podjetniške kulture
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij
 • okrepitev lokalne identitete
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 • izboljšanje kakovosti bivanja
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • zaposlitev ene osebe
 • identifikacija in zbiranje snovne in nesnovne kulturne dediščine (priprava in izvedba motivacijskih delavnic, definiranje ključnih predstavnikov, nosilcev snovne in nesnovne dediščine, poglobljeni intervjuji, terensko zbiranje snovne in nesnovne kulturne dediščine, pregledovanje in označevanje zbranih  eksponatov, dokumentiranje, izbor in postavitev zbranih eksponatov za razstavo, popis in skladiščenje neuporabljenih eksponatov za arhiv
 • zasnova muzeja (izvedba delavnic za pridobivanje pričakovanj in zanimanj posameznih ciljnih skupin, načrtovanje stalne in premične muzejske postavitve)
 • priprava muzeja (izvedba stalne in premične muzejske postavitve – prototip, izvedba 6-ih testnih obiskov muzeja z namenom testiranja, priprava poročila za izboljšave, nakup tehnične opreme za muzej, končna izvedba stalne in premične muzejske postavitve)
 • priprava promocijskih aktivnosti in materialov s slovesno otvoritvijo (celostna grafična podoba, oblikovanje in priprava za tisk ter tisk promocijskih gradiv, izdelava spletne strani Lesarius, priprava in organizacija otvoritve Lesariusa 19.3.2019 )
 • izvajanje manjših operativnih aktivnosti (animacija, vsebine za spletno stran, izobraževanje)

Rezultati:

 • zaposlitev ene osebe
 • pridobljene vsebine snovne in nesnovne kulturne dediščine, ki se navezujejo na lesarsko obrt
 • muzejska zbirka, stalna in premična
 • celostna grafična podoba
 • spletna stran Lesarius
 • svečana otvoritev Lesariusa