Projekti EKSRP

 Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Opis projekta:

Šest slovenskih Lokalnih akcijskih skupin se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem namenom so se povezali v skupen projekt sodelovanja »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. LAS Srce Slovenije v projektu pokriva občine Litija, Kamnik, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani.

Projekti si bo prizadeval za  podjetniški preboj zeliščarjev, saj bo skozi proces povezanih strokovnih izobraževanj, vključno z možnostjo pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar, certificiranja izbranih zelišč, vzpostavitve skupne spletne platforme »e-herbarij«, izvedbe dveh večjih zeliščarskih dogodkov na območju LAS, različnih promocijskih aktivnosti in zasnove koncepta srčnega zeliščnega vrta oblikovan integralni turistični produkt (ITP) zeliščarske dediščine Srca Slovenije.  Le-ta bo predstavljal novo celovito turistično ponudbo območja Srca Slovenije.

S projektom se rešujejo specifične lokalne potrebe, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjavajo se izkušnje in znanja, ki se bodo implementirala  na območju vključenih LAS.

Pričakovane koristi za območje LAS so večja prepoznavnost zeliščarstva tudi kot podjetniške priložnosti, večja turistična prepoznavnost območja LAS, urejena baza ponudnikov s področja zeliščarstva, povezani ponudniki s področja zeliščarstva, pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS tako na nivoju Slovenije kot širše.

Cilji projekta:

 • spodbujanje podjetniške inovativnosti in kreativnosti
 •  izboljšanje trženja turistične destinacije
 •  povečanje diverzifikacije turističnih dejavnosti
 •  širjenje okoljskih informacij
 • medgeneracijski dogodki z vključenimi ranljivimi ciljnimi skupinami

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izobraževanje zeliščarjev in pridobitev certifikata NPK
 • certificiranje zelišč
 • vzpostavitev e-herbarija z zbranimi informacijami za ponudnike, potrošnike, ljubitelje zelišč in splošno javnost
 • izvedba dveh zeliščarskih dogodkov- festivalov
 • priprava promocijskega materiala
 • razvoj novih izdelkov in storitev – zeliščni vrt,
 • oblikovanje turističnega produkta,
 • vodenje in koordinacija operacije
 • delavnice in dogodki za ranljive skupine

Rezultati:

 • vzpostavljena mreža ponudnikov s področja zeliščarstva med vsemi sodelujočimi LAS-i
 • pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar za 10 oseb
 • pridobljeni certifikati za 12 avtohtonih oz. tradicionalnih zelišč na območju RS, na območju LAS Srce Slovenije dve zelišči
 • vzpostavljen e-herbarij
 • izvedena zeliščarska dogodka
 • promocijski material (Knjižica Zeliščarska dediščina Srca Slovenije in drugo)
 • razvit nov integralni turistični produkt zeliščarske dediščine
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS
 • vključeni deležniki v izvajanje operacije (ponudniki na področju zeliščarstva)
 • vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi, ženske nad 50 let, starejši, invalidi )

Kontaktna oseba na LAS: Tina Vatovec

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine”]

Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2017 – november 2019

Partnerji: LAS raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja

Skupna vrednost projekta brez DDV: 238.516,49 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 202.740,02 EUR

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV: 62.905,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP: 53.469,25 EUR