Projekti EKSRP

Gozdna gibalnica za otroke in prostor za druženje

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2018 – november 2019

Nosilec: Pustolovski park GEOSS d.o.o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 74.828,36 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.965,56 EUR

Opis projekta:

Z izgradnjo gibalnice za mlajše otroke želijo v Pustolovskem parku Geoss povečati socialne funkcije gozda in privabiti v gozdno pustolovščino nove skupine ljudi, ki do sedaj niso imele te možnosti. V parku namreč lahko trenutno plezajo otroci, starejši od štirih let, z izgradnjo nove gibalnice pa bodo možnost gozdne avanture dobili tudi mlajši otroci in dojenčki. Gibalnica bo nameščena na tleh v dveh delih. Prvi del predstavlja inovativen poligon, sestavljen iz 17 elementov, drugi del gibalnice pa je zamišljen bolj naravno s skalami, drevesi in lesenimi elementi. Okoli gibalnice nameravajo namestiti ogrevane klopi za počitek, ki bodo delovale na lesno biomaso.

Cilji projekta:

 • izboljšanje kakovosti bivanja,
 • povečanje diverzifikacije turističnih dejavnosti,
 • širjenje okoljskih informacij,
 • povečanje socialnih funkcij gozda,
 • medgeneracijski dogodki z vključenimi ranljivimi ciljnimi skupinami,
 • podporne storitve za izboljšanje pogojev za delo in življenje prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

Aktivnosti projekta:

 • priprava terena za postavitev gibalnice,
 • poligon iz 17 različnih elementov,
 • ureditev okolice (2 ogrevani klopci na lesno biomaso, ograja in informativna tabla),
 • promocijski material in oglaševanje na spletnih kanalih,
 • nova spletna stran,
 • organizacija 6 dogodkov v sodelovanju s podjetjem Pedosana,
 • organizacija 5 brezplačnih dogodkov za socialno ogrožene,
 • varstvo in spremstvo otrok v parku.

Rezultati:

 • postavljena čutna pot
 • urejena okolica
 • spletna stran
 • izboljšanje kakovosti bivanja (dogodki)