Projekti EKSRP

Garkelj

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2020 – november 2022

Nosilec projekta: Arboretum Volčji Potok

Partnerji projekta: Javni zavod Bogenšperk

Skupna vrednost projekta brez DDV: 74.742,38  EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 47.052,99 EUR

Opis projekta:

V preteklosti je imela vsaka gospodinja na slovenskem podeželju svoj vrt ob hiši (garkelj, garteljc). Vrt so krasile začimbe, zdravilne rastline, cvetje in nekaj zelenjave. Z rožami, ki jih je gospodinja nabirala v garklju, je bilo povezanih mnogo običajev – od krašenja cerkva in kapelic do uporabe cvetja za dekoriranje praznične mize. Z garklji je zato povezano mnogo znanja o gojenju rastlin in o cvetličenju. To znanje se s spremembami v družbi izgublja, izgublja pa se tudi stari sortiment rastlin.

V projektu Garkelj bosta Arboretum Volčji Potok ter Javni zavod Bogenšperk pozornost usmerila v ohranjanje te dediščine. Raziskali bodo informacije o garkljih in rastlinah, ki so jih v njih gojili v 19. stoletju. Pri tem bo velika pozornost namenjena preučevanju cvetličnih motivov s slik Marije Auersperg Attems, ki je slikala rastline iz svojega grajskega vrta in jih na ta način dokumentirala. Njene slike bodo izhodišče za raziskovanje grajskih vrtov, saj je mnogo rastlin z grajskih vrtov kasneje prešlo na kmečke vrtove.

V času trajanja projekta bodo izvedene brezplačne kreativne delavnice, kjer bo strokovnjakinja podajala znanja o ocvetličenju doma in sakralnih objektov. Na gradu Bogenšperk in v Arboretumu Volčji Potok se bo vzpostavilo dva ogledna vrtova z razstavo. Posamezniki se bodo o garkljih in cvetlični kulturi podeželja lahko izobrazili tudi na spomladanskih sejmih ter prek tiskovin, kjer bodo zbrali uporabna znanja. V javnih organizacijah bo na ogled tudi gostujoča razstava, informacije o garkljih, rastlinah in projektu bodo predstavljene tudi v okviru »Tega veselega dneva kulture«.

Operacija bo povezala različne organizacije ter v aktivnosti vključevala ranljive skupine. S projektom, ki bo povezal podeželsko zainteresirano javnost in strokovnjake, bodo skupaj oživljali znanja in tradicijo okrasnih vrtov ob hišah in z njimi povezanime običaje na območju LAS Srce Slovenije.

Cilji:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • raziskovanje oz. pridobivanje informacij o garkljih in rastlinah, ki so jih v njih gojili nekoč;
 • vzpostavitev dveh vrtov opremljenih z interdisciplinarno razstavo na 32 panojih;
 • vzpostavitev vrta za vzgojo rastlin (Arboretum Volčji Potok);
 • izvedba brezplačnih kreativnih delavnic aranžiranja cvetja;
 • udeležba na sejmih in deljenje čebulic;
 • potujoča razstava;
 • izvedba predavanja in predstavitev projekta na dogodku »Ta veseli dan kulture«;
 • oblikovanje promocijskega materiala (brošura, zgibanka);
 • promocijske dejavnosti (novinarska konferenca, družabna omrežja, lokalni časniki in radio).

Rezultati:

 • dva nova vrtova, garklja;
 • prenos znanj o gojenju rastlin in cvetličenju;
 • večji interes za gojenje cvetlic;
 • ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja starejših sort rastlin;
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja (grad Bogenšperk);
 • razširitev ponudbe v Arboretumu Volčji Potok.

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.