Projekti EKSRP

Okusi domačnosti

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2021 – september 2023

Nosilec projekta: Občina Litija

Partnerji projekta: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija (ZKMŠ), Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno

Skupna vrednost projekta brez DDV: 43.298,89 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 23.998,16 EUR

Opis projekta:

Rudnik Sitarjevec sodi med največja in najbogatejša polimnineralna rudišča v Sloveniji in predstavlja pomemben naravni in kulturni spomenik. Vse bolj pa postaja prepoznan kot zanimiva turistična točka. Občina Litija želi s projektom Okusi domačnosti nadgraditi vsebine in s tem še povečati zanimanje za obisk rudnika. Degustacijsko-razstavni prostor, ki bo temeljil na lokalni gastronomski ponudbi, bo prinesel dodano vrednost v obliki obogatene in doživljajske turistične ponudbe obiskovalcem območja, lokalnim gastronomskim in rokodelskim ponudnikom pa možnost promocije svojih produktov. Poseben poudarek bo na izdelkih, ki nosijo certifikat kakovosti Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije, ter lokalnih vinih in žganjih. V času trajanja projekta bo urejena tudi pot do rudnika, s čimer bo turistična točka postala dostopna tudi osebam z gibalnimi oviranostmi. S programskimi vsebinami bodo pridobili priložnost za sodelovanje pri razvoju vsebin lokalni podjetniki, kmetje in druga zainteresirana javnost.

Cilji:

 • Izboljšanje podjetniške kulture;
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • okrepitev lokalne identitete;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti;
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Ureditev dostopne poti v rudnik Sitarjevec;
 • nakup in umestitev opreme za degustacijsko razstavni prostor ter nakup in postavitev informativne table;
 • preveritev kakovostnih prehranskih in rokodelskih izdelkov iz lokalnega okolja, ki nosijo znak kakovosti Srce Slovenije in izhajajo iz območja Srce Slovenije.
 • nabor primernih lokalnih vin, ki so pozitivno ocenjeni na društvenih ocenjevanjih vin za namen degustacij v rudniku;
 • predlog degustacijskega menija v sodelovanju z lokalnim gostinskim ponudnikom;
 • izvedba strokovnega predavanja o kletarjenju, negi vina ter o žganjekuhi z degustacijo vin in žganja za zainteresirane prebivalce območja LAS;
 • izvedba treh degustacij;
 • organizacija in izvedba dveh dogodkov »Po poteh obrtniške in industrijske dediščine«;
 • promocija turističnega obiska rudnika z degustacijskim programom (video posnetek, jumbo plakati, letaki, leseni magnetki z ilustracijami na temo rudnika s strani uporabnikov Varstveno delovnega centra, enota Litija).

Rezultati:

 • Urejena dostopna pot v rudnik Sitarjevec za gibalno ovirane osebe in osebe z vozički;
 • urejen degustacijsko razstavni prostor;
 • narejen nabor kakovostnih prehrambnih in rokodelskih izdelkov za namen degustacij in razstavnih možnosti v degustacijsko-razstavnem prostoru;
 • izvedba strokovnega predavanja, pohodniških dogodkov in degustacij;
 • promocija turističnega obiska rudnika z degustacijskim programom;
 • razširitev ponudbe v rudniku Sitarjevec.