Prenova KD Šmartno


Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 77.995,24 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Predmet projekta je investicija Občine Šmartno pri Litiji v prenovo sistema ogrevanja, prezračevanja in hlajenja v Kulturnem domu Šmartno kot osrednjem prireditvenem prostoru v tem urbanem naselju. S tem bodo prebivalci kraja in drugi uporabniki, kot so društva, pridobili sodoben energetsko saniran objekt, v katerem bodo lahko potekali dogodki za razčične uporabnike oz. ciline skupine. LAS Srce Slovenije bo preko izvedbe delavnic za otroke in starejše in objav v lokalnih medijih informiral javnost o načinih energetskih sanacij objektov, obnovljivih virih energije, eko subvencijah oz. pozitivnih vplivih na okolje.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: