Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja

Trajanje projekta: december 2017 – september 2019

Nosilec: Občina Lukovica

Partner: Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski

Skupna vrednost projekta brez DDV: 243.796,99 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 147.552,25 EUR

Opis projekta:

V občini Lukovica so se projekta “Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja” lotili s ciljem, da se naselju Krašnja kot urbanemu središču zagotovi sodoben večnamenski prostor s pripadajočimi prostori, ki bodo krajanom obiskovalcem urbanih središč ter nenazadnje tudi zaledju ponujale možnosti medgeneracijskega druženja, izvedbo dogodkov, prireditev ter izobraževanj.

Stavba bo s pomočjo občine Lukovica zasijala v svoji novi podobi, partner, Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski pa bo k projektu prispeval z vsebinskimi aktivnostmi.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: