Gibanje nas druži

Status: zaključen

Trajanje projekta: januar 2021 – september 2021

Nosilec: Občina Dol pri Ljubljani

Partner: Športno društvo Partizan Dolsko

Skupna vrednost projekta brez DDV: 42.319,53 EUR , od tega vrednost sofinanciranja ESRR 10.148,00 EUR

Opis projekta:

Glavni namen je ureditev otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko druženje v neposredni bližini vrtca in osnovne šole v Dolskem. Pri ureditvi prostora bo zasnoval talne površine, igrala in druge pripomočke za igranje nna način, da bo omogočen zgoden vpliv na optimalni razvoj motorike otrok. Igrala bodo deklarirana skladno z evropskim varnostnim standardom. Oblikovane bodo vadbe pod madzorom izkušenega vaditelja primerne za različne ciljne skupine in izvedena strokovna predavanja o zdravem načinu življenja in gibanju s praktičnim prikazom vaj, ki jih lahko poslušatelji uporabljajo v vsakdanjem življenju. Z urejenim prostorom in novimi napravami za telovadbo bo kraj pridobil prostor za medgeneracijsko druženje. Prebivalci bodo spodbujeni k aktivnemu preživljanju prostega časa in večgeneracijskemu druženju v urbanem središču.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: