Večnamenski prostor

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2020 – oktober 2021

Nosilec projekta: Terme Snovik – Kamnik, d. o. o.

Partnerji projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Skupna vrednost projekta brez DDV: 236.403,88 EUR, od tega vrednost sofinanciranja LAS 72.392,36 EUR

Opis projekta:

Operacija je namenjena nadgradnji ponudbe Term Snovik – Kamnik, d. o. o. na področju kongresnega zelenega turizma v Srcu Slovenije in v destinaciji Osrednjeslovenska regija. Terme Snovik so imele doslej na razpolago za prireditveno in kongresno dejavnost dva manjša prostora za izvajanje seminarske dejavnosti za do 50 oseb in mobilni prireditveni prostor za večje prireditve, preko operacije pa bo vzpostavljen še večnamenski prostor z do 100 sedežev. Z večnamenskim prostorom bodo Terme Snovik zaokrožile celovito dnevno in večdnevno ponudbo za večje skupine za izvajanje izobraževanj, team buildingov, srečanj in podobnih dogodkov. Sočasno s tem bo Turistično društvo Tuhinjska dolina vzpostavilo nov tržni prostor s stojnicami (tržnico lokalnih dobrot) za promocijo in prodajo produktov iz Srca Slovenije.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: