Ustvarjalen korak

Status: neizveden

Trajanje projekta: september 2018 – januar 2020

Nosilec projekta: IMAGINARIUM, Inštitut za umetnostno terapijo, izobraževanje in ustvarjalni razvoj so.p.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 46.298,47 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 29.688,05 EUR

Opis projekta:

Projekt predstavlja investicijo in organizacijo manjšega učnega centra za izvajanje usmerjenega izobraževalnega procesa za razvoj in pridobitev novih znanj in kompetenc

ranljivih ciljnih skupin prebivalstva. Udeleženci bodo skozi delavnice seznanjeni z novimi, neznanimi, vendar perspektivnimi področji, ki jim bodo pomagali in koristili pri nadaljnjih aktivnostih in uspešnemu vstopu na trg dela. Programi za starejše občane bodo namenjeni iskanju in krepitvi morda že nekoč pridobljenih znanj, ki so jih v preteklosti pridobili med aktivnim delom v propadlih podjetjih našega področja. Poleg izobraževalnih programov bo deloval tudi socialno terapevtski program s poudarkom na likovnih vsebinah, ki bo namenjen otrokom s posebnimi potrebami.

Sodobno opremljen učni center bo obsegal tematske programe, ki močno bazirajo na individualnem pristopu. V učnem centru se bodo izvajala tematska, predavanja, usposabljanja, delavnice, praktični demonstracijski prikazi za ciljno usmerjene skupine prebivalstva. Glavni poudarek bo na razvoju znanj in kompetenc na področju programov domače in umetnostne obrti. Programi bodo usmerjeni v pridobitev znanj za izdelavo izdelkov, ki bodo tržno privlačni na turističnih destinacijah.

Partner projekta si prizadeva usposobiti čim večje število udeležencev in prepoznati ljudi z potencialom, voljo in ambicijo pridobitve zaposlitve ali samo honorarnega sodelovanja. Sledili bodo viziji in želji po ustanoviti lastne proizvodne enote, v kateri bodo lahko ponudili zaposlitev nekaterim udeležencem usposabljanj.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati: