Ureditev večnamenskih prostorov v društvenem domu Krašnja

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2018 – marec 2021

Nosilec projekta: Občina Lukovica

Partner projekta: Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja

Skupna vrednost projekta brez DDV: 83.262,84 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 68.459,55 EUR

Opis projekta:

Občina Lukovica bo skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom Krašnja obnovila dvorano za družbene prireditve s pripadajočimi prostori.  Namen posega v prostor je ureditev večnamenske dvorane s pripadajočimi prostori v mansardi in razširiti obstoječi objekt za zagotovljanje površine za parkiranje gasilskih vozil. Občina Lukovica namerava porušiti pomožni objekt ter obstoječi objekt gradbeno sanirati, dozidati in energetsko sanirati.

Osnovni namen izvedbe operacije, je zagotoviti gasilskemu društvu in ostalim društvenim akterjem v naselju Krašnja sodoben gasilski dom in večnamenski prostor za druženje ljudi ob različnih kulturnih in drugih družabnih dogodkih. Z izvedbo projekta bo ohranjen obstoječi stavbni fond, z novimi vsebinami pa bo okrepljena funkcija vaškega središca ter izboljšana kakovost življenja z dvigom kulturnega življenja in dostopnostjo do kulturnih in drugih društvenih vsebin.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati: