Točka za starejše

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: junij 2021 – marec 2024

Nosilec projekta: LAS Srce Slovenije

Partnerji projekta: Občina Lukovica, Občina Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji

Skupna vrednost projekta brez DDV: 59.176,50 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 24.457,85 EUR

Opis projekta: 

Dobra praksa organizirane prostovoljne pomoči doma živečim starejšim iz Kamnika se s projektom Točka za starejše prenaša še v druge dele območja LAS Srce Slovenije. V prvi fazi se bo pridobilo znanje in praktične izkušnje iz dobre prakse delovanja kamniškega Zavoda Oreli, ki kaže na to, da je za dobro organizacijo ključna koordinacijska pisarna, ki sprejema prošnje za pomoč od starejših in obenem hitro in učinkovito skoordinira pomoč s pomočjo lokalnih inštitucij in prostovoljcev. V drugi fazi se bo mreža sodelujočih organizacij in prostovoljcev razširila na širše območje LAS, odprle se bodo nove Točke za starejše, in sicer v Litiji, Lukovici in Šmartnem pri Litiji.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.