Oživitev trških jeder Motnika in Šentvida pri Lukovici (Oživitev trgov)

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – april 2023

Nosilec projekta: Občina Kamnik

Partnerji projekta: Turistično društvo Motnik, Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo Motnik, Turistično društvo Sveti Vid

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.534,47 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.997,41 EUR

Opis projekta:

Motnik je naselje v Občini Kamnik. Zaradi svoje oddaljenosti od središča občine so krajani bolj povezani, kot v večjih naseljih oz. bolj urbanih okoljih. V Motniku poteka pestro družabno in kulturno življenje. Prebivalci kraja med seboj dobro sodelujejo in se povezujejo v različnih društvih, pri izvajanju kulturnih prireditev in pri trženju svoje ponudbe. Svoje delovanje želijo nadgraditi, z izboljšanjem pogojev za izvajanje prireditev (ureditev prireditvenega prostora), z razvojem novih dejavnosti (lokalna tržnica) in s pestro ponudbo prireditev in delavnic.

V Šentvidu pri Lukovici bo naslednje leto 10 obletnica Vidovih dni, ki potekajo vsako leto v mesecu juniju. V okviru tega poteka Vidov sejem, na katerem se prodajajo domači pridelki in izdelki domače obrti, sejem pa ima tudi spremljevalni program. Za 10. obletnico bo organizirana dodatno  okrogla miza z  razstavo in koncert na Vidov večer.

Gre za partnerja, ki izhajata iz podobnih lokalnih okolij in sodelovanje pri operaciji prinaša prenos znanj in izmenjavo izkušenj med partnerjema. Poleg tega bo operacija prispevala k povezovanju prebivalcev iz različnih občin, k nadgradnji lokalnih prireditev, preseganju meja lastne občine in k krepitvi znamke Srce Slovenije.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati: