Odprta vrata kmetij

Status: zaključen

Trajanje projekta: november 2017 – november 2020

Partnerji: LAS Loškega pogorja, LAS Srce Slovenije, LAS s CILJem, LAS Gorenjska košarica

Skupna vrednost projekta brez DDV: 254.143,26 EUR

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV: 63.940,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP: 54.349,00 EUR

Opis projekta:

Preko vzorčnih izkustvenih kmetij želimo na območju partnerskih LAS spodbuditi pridelavo, predelavo in porabo senenega mleka ter pridelavo ter predelavo jagodičevja in ostalega sadja ter tako obema ključnima področjema kmetijskih proizvodov povrniti vrednost, ki sta je bila deležna v preteklosti. Na ta način želimo povečati lokalno prehransko samooskrbo in dvigniti vrednost kmetijskim proizvodom. Velik poudarek bo na osveščanju različnih ciljnih skupinah potrošnikov preko različnih komunikacijskih kanalov, tudi z neposrednimi izkušnjami na samih kmetijah. Tekom projekta bodo tako oblikovani konkretni programi izkustvenega učenja in mentorstva na kmetijah.

Cilji projekta:

Glavne dejavnosti za doseganje cilja:

        – razvoj programa prenos znanja in izkušenj tehnologij sušenja sena za pridelavo senenega mleka za različne ciljne skupine

        – razvoj mentorskega programa individualnih svetovanj vzpostavitve tehnologij sušenja sena za pridelavo senenega mleka prilagojeno

          posamezniku

        – razvoj programa prenosa znanja in izkušenj vzpostavitve nasada jagodičevja in sadovnjakov avtohtonih sort za otroke vrtcev, osnovnih

           šol, dijake kmetijskih šol in ranljive skupine

        – razvoj mentorskega programa individualnih svetovanj vzpostavitve sadovnjakov in nasadov jagodičevja prilagojeno posamezniku

Rezultati:

Vodja projekta: Mitja Bratun

 

AKTUALNO:

JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in mleka senen prireje za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov.

Javni poziv: Javni poziv_verzija_fin

Prijavnica za vpis v bazo ponudnikov: Prijavnica_Javni poziv_fin