LESARIUS – Izkusi – Ustvarjaj – Spoštuj!

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2018 – marec 2021

Nosilec projekta: Center za zunanjo ureditev, vodenje projektov in izobraževanje, d. o. o.

Partnerji projekta: Vinogradniško društvo Štuc Šmartno, Mizarstvo Kos – Kos Jože s.p., Turistično društvo Polšnik

Skupna vrednost projekta brez DDV: 55.005,05 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 35.753,30 EUR

Opis projekta:

Operacija Lesarius je »5-čutni« interaktivni stalni in premični muzej, ki navdih išče v bogati lokalni dediščini obdelave lesa. Podatke, ki se na tak ali drugačen način navezujejo na lesarske obrti kolarja, sodarja, mizarja, tesarja in rezbarja iz tukajšnjega okolja bodo poleg zbranih informacij iz organiziranih modelirnih delavnic in aktivnosti kamor bodo vključeni partnerji iz zelo različnih sektorjev prispevale k postavitvi sodobnega muzeja.

Že pred nastankom muzeja bo velik poudarek na sodelovanju z lokalnim okoljem, saj si partnerji projekta želijo pomoči pri soustvarjanju, s tem bi se lahko odprle možnosti sinergij sodelujočih z dejavnostjo, ki jo ali jo želijo opravljati. Raziskane vsebine bodo obiskovalcem predstavljene na interaktiven način.

S pomočjo sodobne tehnologije bodo obiskovalci vsebine pridobili oz. začutili preko 5-ih čutil (vid, otip, vonj, sluh in okus). Za izrazitejšo izkušnjo bodo muzejske vsebine predstaljene v vizualiziranih in interaktivnih tehnikah prestavitve, kot so VR video z gledanjem skozi lesena očala, 3D video hologram, praktični preizkusi uporabe orodja, premikajoča fotografija, skriti predali, projekcija, grafika itd., kjer bodo nekatere delovale le s pomočjo uporabnikovih dražljajev in njegove opreme (telefon).

S postavitvijo projekta bo poskrbljeno da snovna in nesnovna dediščina pride do ljudi na inovativen in zanimiv način. V času trajanja projekta si partnerji projekta želijo usposobili tudi strokovnjaka, ki bi znal demonstrirati dela starih mojstrov na način, kot so ga poznali takrat.

Projektne aktivnosti bodo med drugim prispevale k ozaveščanju o trajnostni rabi naravnih virov, o pomenu gozda ter spodbujali dejavnost zelenega gospodarstva.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati: