Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov (Lokalident)

Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2018 – september 2020

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Skupna vrednost projekta brez DDV: 97.393,37 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 63.305,70 EUR

Opis projekta:

V Šmartnem pri Litiji želijo s projektom Izgradnje lokalne identitete za večji obisk turistov – Prenova in oživitev Staretovega trga zgraditi osnovo za razvoj in trženje integralnih turističnih produktov lokalne skupnosti, ki je sedaj nejasna. Med prebivalci bodo zbrali mnenja o elementih lokalne identitete, izvedli s tem namenom tudi delavnice in strokovno ekskurzijo. Oblikovani bodo celostna grafična podoba in turistični produkti. Turistični ponudniki in vodniki bodo imeli možnost izobraževanj. Za namen promocije bo izdelan tudi promocijski material za izvajanje turističnih produktov, postavljena bo tudi spletna stran. Razmišljali so tudi o izboljšanju dostopnosti posameznih točk po občini – za ta namen bodo izdelali elaborat usmerjevalne signalizacije.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: