Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2017 – november 2019

Partnerji: LAS raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja

Skupna vrednost projekta brez DDV: 238.516,49 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 202.740,02 EUR

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV: 62.905,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP: 53.469,25 EUR

Opis projekta:

Šest slovenskih Lokalnih akcijskih skupin se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem namenom so se povezali v skupen projekt sodelovanja »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. LAS Srce Slovenije v projektu pokriva občine Litija, Kamnik, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani.

Projekti si bo prizadeval za  podjetniški preboj zeliščarjev, saj bo skozi proces povezanih strokovnih izobraževanj, vključno z možnostjo pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar, certificiranja izbranih zelišč, vzpostavitve skupne spletne platforme »e-herbarij«, izvedbe dveh večjih zeliščarskih dogodkov na območju LAS, različnih promocijskih aktivnosti in zasnove koncepta srčnega zeliščnega vrta oblikovan integralni turistični produkt (ITP) zeliščarske dediščine Srca Slovenije.  Le-ta bo predstavljal novo celovito turistično ponudbo območja Srca Slovenije.

S projektom se rešujejo specifične lokalne potrebe, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjavajo se izkušnje in znanja, ki se bodo implementirala  na območju vključenih LAS.

Pričakovane koristi za območje LAS so večja prepoznavnost zeliščarstva tudi kot podjetniške priložnosti, večja turistična prepoznavnost območja LAS, urejena baza ponudnikov s področja zeliščarstva, povezani ponudniki s področja zeliščarstva, pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS tako na nivoju Slovenije kot širše.

Cilji projekta:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

Kontaktna oseba na LAS: Tina Vatovec

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine”]