Festival šobeljna

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – december 2023

Nosilec projekta: Občina Moravče

Partnerji projekta: Turistično društvo  Moravče, Društvo podeželskih žena Moravče

Skupna vrednost projekta brez DDV: 37.200,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja LAS 24.251,50 EUR

Opis projekta:

Moravški šobelj  je posebnost med mesninami. Receptura šobeljna se je po zaslugi prebivalcev moravške doline ohranila stoletja dolgo in pomeni pravo etnografsko posebnost. Šobelj je praznična jed, ki so jo nekoč pripravljali le od pozne jeseni do zgodnje pomladi. Tako je bila na moravških mizah ob božiču, novem letu in za veliko noč. Danes ga lahko delajo tekom celega leta.Z operacijo se želi oblikovati nov turistični produkt – Festival moravškega šobeljna, ki pa bo obenem namenjen ohranjanju pomembnega dela gastronomske dediščine Moravške doline.

Festival moravškega šobeljna bo postal tradicionalni jesenski dogodek, ki bo na eni strani namenjen preverjanju kakovosti šobeljnov, danih v ocenjevanje, na drugi strani pa promociji moravške kulinarike.  V sklopu festivala bodo izpeljana tudi strokovna izobraževanja v treh sklopih – v prvem za domače izdelovalce, ki želijo dvigniti kakovost svojih izdelkov, v drugem za vse, ki že tržijo šobelj ali pa razmišljajo, da bi iz ljubiteljske ravni prešli na profesionalno. Tretji sklop pa bo namenjen nosilcem dopolnilne dejavnosti turizma na kmetijah, lastnikom gostinskih obratov in kuharjem, ki se želijo seznaniti z načinom priprave in uporabe moravškega šobeljna ter tako popestriti svojo ponudbo.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati: