Medgeneracijsko središče Javorje

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – november 2022

Nosilec projekta: Kulturno društvo Javorje

Partnerji projekta: Občina Šmartno pri Litiji, RISE Šmartno Litija, z. b. o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.434,28 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.932,29 EUR

Opis projekta:

Projekt je namenjen obnovi stare šole in njeni preureditvi v medgeneracijsko središče s povezovalnimi družbenimi, kulturnimi in gospodarskimi vsebinami. V obnovljenih prostorih se bodo izvali programi za zdravo in aktivno življenje vseh generacij, s poudarkom na skrbi za starejše in najbolj ranljive skupine prebivalcev. Aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja in druženje, bodo vključevale prenos znanja starejših na mlajše in obratno, ohranjale običaje in navade, omogočale socializacijo starejših ter krepile kulturno identiteto in pripadnost vaškemu okolju.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati: