Izbrane operacije na javnih pozivih LAS Srce Slovenije

 

Razvojni svet LAS Srce Slovenije je decembra 2017 na svoji 9. seji, potrdil predlog operacij za sofinanciranje, prejetih na 1. javnem pozivu za leto 2017 za sklad EKSRP ter na 1. javnem pozivu za leto 2017 za sklad ESRR.

Na javnem pozivu za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) je bilo prejetih 14 vlog od katerih jih je razvojni svet, glede na razpoložljiva sredstva, za sofinanciranje izbral devet. Izbrane operacije bodo posredovane v obravnavo in potrditev Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo odločila o odobritvi ali zavrnitvi posamezne operacije.

Na javnem pozivu za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) so bile prejete 4 operacije, ki bodo posredovane v obravnavo in potrditev Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tudi v letu 2018 načrtujemo objavo javnih pozivov za oba sklada EKSRP in ESRR. Vabimo vas, da spremljate spletno stran LAS, kjer bodo objavljene informacije o javnih pozivih.