Lokalno kroženje hranil – ekološki vrtovi

Status: zaključen

Trajanje projekta: april 2019 – november 2021

Nosilec projekta: Kmetija Homar, Primož Homar s.p.

Partnerji projekta: Združenje ekoloških kmetov – Zdravo življenje, Vrtec Antona Medveda Kamnik

Skupna vrednost projekta brez DDV: 109.458,14 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 59.403,39 EUR

Opis projekta:

Na ekološki kmetiji Homar se že vrsto let ukvarjajo z rejo konj. Organski odpadki pri konjereji so bili povod za pristop h kompostiranju in pridobivanju komposta iz konjskega gnoja s pomočjo kalifornijskih deževnikov. Mehansko zračenje kompostnega kupa omogoča povečanje produktivnosti. Za vnos zraka v kompostni kup si je potrebno pomagati s traktorjem, nakladalnikom in trosilnikom hlevskega gnoja. Omenjena mehanizacija se uporablja tudi za transport hlevskega gnoja iz mesta izvora na deponijo in iz deponije v sušilnico, peletirnico oz. na polnilnico. S projektom Lokalno kroženje hranil želijo na kmetiji Homar uvesti nov lokalni proizvod, ki bo vseboval organske odpadke iz območja Srca Slovenije. V njihovi kompostarni pripravljajo kakovosten kompost, ki je sestavljen iz 80 odstotkov konjskega in 20 odstotkov govejega gnoja, zato nameravajo vzpostaviti lokalno mrežo dobaviteljev organskih odpadkov iz konjerejskih obratov in govedorejskih kmetij.

V okviru projekta bosta za namene izobraževanja, spoznavanja okoljskih vidikov v sodelovanju s projektnima partnerjema pripravljena tudi dva okoljska produkta, kjer bodo predstavili primer dobre prakse trajnostnega, krožnega lokalnega produkta. Prva delavnica bo pripravljena v sodelovanju z Vrtcem Kamnik in se bo v vrtcu trajnostno izvajala. Namenjena bo otrokom, njihovim pedagogom in staršem. Kot produkt pa bo na voljo drugim javnim in zasebnim izobraževalnim institucijam (šole, vrtci) iz območja Srca Slovenije in širše tudi po zaključku operacije. Drug produkt bo izvajalo Združenje ekoloških kmetov in bo namenjen podeželskim ženam, brezposelnim osebam in starejšim.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.