Datum objave: 4.9.2017

Rok za oddajo vlog: torek, 10.10.2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 10.10.2017 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 592.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 6.10.2017.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): ESRR_1._Javni_poziv_LAS_2017_v1.0

Razpisna dokumentacija (.pdf): ESRR_Razpisna_dokumentacija_1._Javni_poziv_LAS_2017_v1.0

Vloga za prijavo operacije (.doc): ESRR_Vloga_za_prijavo_operacije_LAS_2017_v1.0

Priloga 1 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_1_k_vlogi_CLLD_pop (popravek v obrazcu se nanaša na spustni seznam, kjer prej ni bilo mogoče izbrati nakup in gradnja nepremičnin)

Priloga 2 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_2_k_vlogi_CLLD

Izjava, da upravičeni stroški operacije ne bodo financirani z drugimi javnimi sredstvi (.doc): ESRR_Izjava_javna_sredstva

Izjava, da podpora ne bo dodeljena podjetjem v težavah (.doc): ESRR_Izjava_podjetja_v_težavah

Izjava enotno podjetje in de minimis (.doc): ESRR_Izjava_enotno_podjetje_in_de_minimis

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije (.pdf): ESRR_vzorec_pogodbe_o_sofinanciranju_operacije

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških (.pdf): ESRR_Navodila-UO-o-upravicenih-stroskih-v1.02

Vprašanja in odgovori (.doc): ESRR vprašanja in odgovori