Datum objave: 23.9.2016

Rok za oddajo vlog: petek, 4.11.2016 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 4.11.2016 do 12. ure.-JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 525.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 10, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 02.11.2016.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): Javni poziv LAS Srce Slovenije 2016

Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna dokumentacija javni poziv LAS 2016

Razpisna dokumentacija (.doc): Razpisna dokumentacija javni poziv LAS 2016

Priloga 1. Finančni načrt (.xls): Priloga1 finančni načrt poziv 2016

Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem: Pogodba o sodelovanju vzorec

Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije: SLR LAS Srce Slovenije

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog: Podrobnejša opredelitev kmetijskih in gozd strojev in katalog

Predstavitev Javni poziv LAS Srce Slovenije 2016: Predstavitev javni poziv LAS Srce Slovenije 2016

Vprašanja in odgovori (osveženo 27.10.2016): Vprašanja_in_odgovori_02-11-2016

Seznam prejetih operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2016 za sklad EKSRP, razvrstitev glede na doseženo število točk: Seznam_izbranih_operacij_1.JP_2016_EKSRP