Občina Litija je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije in lokalnim kuharskim šefom Mitjo Zadravcem razvila edinstveno 5-zvezdično doživetje v podzemlju Rudnika Sitarjevec Litija, ki bo v prihodnje ob posebnih priložnostih na voljo obiskovalcem rudnika. V teh dneh so bile izvedene testne degustacije in prvi gostje so bili nad ponudbo navdušeni. (več …)

Pred nami je novo programsko obdobje 2023-2027, novi izzivi in nove naloge. Skupščina LAS Srce Slovenije je podprla pobudo Razvojnega sveta LAS in sprejela odločitev, da LAS Srce Slovenije tudi v prihodnjem programskem obdobju 2023-2027 nadaljuje svoje delo v obliki in na območju kot v dosedanjih programskih obdobjih.
(več …)

S projektom Ozeleniti mesto Litija je Občina Litija poskrbela za ozelenitev in ureditev kar treh lokacij. Pri ohranjanju lepega in urejenega videza lokacij so imeli največjo vlogo partnerji projekta MDI Litija-Šmartno, so.p. in Zeleni inval invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov d.o.o., ki so kot partnerji nastopili med projektom.

V projekt vključeni posamezniki in organizacije iz lokalnega okolja pa so tem površinam v mestu dodali še okoljske in družbeno odgovorne vsebine. V času trajanja projekta je bila pripravljena mobilna razstava o pticah, izdelane in postavljene so bile knjigobežnice ter ptičje valilnice, organiziranih je bilo tudi nekaj družabnih dogodkov. (več …)

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je na spletni strani https://las-srceslovenije.si/sl_SI/1-javni-poziv-2022-eksrp/ dne 28. 09. 2022 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2022 za sklad EKSRP.

 Rok za oddajo vlog na javni poziv je 30. 11. 2022.

(več …)

Zeliščna kmetija Hanuman, Društvo Lojtra in Dom Tisje, ki so partnerji projekta Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja, z zanosom izvajajo svoje aktivnosti že vse od pomladi.

V aprilu so člani društva Lojtra pod budnim mentorstvom Monike Mulej iz Zeliščne kmetije Hanuman na skupnostnem vrtu vzpostavili bogato zeliščno gredico in osvojili znanje, kako zasajena zelišča uporabljati v vsakdanjem življenju. Urejena sta bila tudi zeliščna gredica v domu Tisje in rastlinjak na Zeliščni kmetiji Hanuman.

(več …)

Projekt Kolesarska veriga na podeželju povezuje 11 lokalnih akcijskih skupin in 23 občin. Investicijski del projekta se je v večjem delu že zaključil, v jesenskem času pa se bodo odvili še vsi promocijski dogodki in predstavitve. (več …)