LAS Srce Slovenije je s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja podprl projekt Okusi domačnosti in s tem tudi vrhunsko kulinarično doživetje, ki je bilo 21. aprila 2023 izvedeno v Rudniku Sitarjevec Litija. Vodilni partner Občina Litija je k sodelovanju povabila Razvojni center Srca Slovenije in Krčmo na gradu Bogenšperk. Izbrani izvajalci so oblikovali ekskluzivno kulinarično ponudbo, ki je požela veliko hvale. Ena od udeleženk kulinaričnega dogodka v Rudniku Sitarjevec Litija, je v knjigo pohval zapisala »Enkratno doživetje, vse pohvale organizatorjem«. (več …)

Vrhunsko gurmansko doživetje v edinstvenem ambientu enega najbogatejših nahajališč v Sloveniji je nastalo po zaslugi projekta Okusi domačnosti, ki je bil podprt v LAS Srce Slovenije in sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. (več …)

V ponedeljek, 13. 2. 2023, je v Mestnem muzeju Litija potekala predstavitev vinogradništva in sadjarstva na šmarskem in litijskem območju, ki sta jo pripravila Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno in Sadjarsko društvo Litija. Odlična obiskanost je pokazala, da sta obe tematiki zelo aktualni. (več …)

Občina Litija je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije in lokalnim kuharskim šefom Mitjo Zadravcem razvila edinstveno 5-zvezdično doživetje v podzemlju Rudnika Sitarjevec Litija, ki bo v prihodnje ob posebnih priložnostih na voljo obiskovalcem rudnika. V teh dneh so bile izvedene testne degustacije in prvi gostje so bili nad ponudbo navdušeni. (več …)

Pred nami je novo programsko obdobje 2023-2027, novi izzivi in nove naloge. Skupščina LAS Srce Slovenije je podprla pobudo Razvojnega sveta LAS in sprejela odločitev, da LAS Srce Slovenije tudi v prihodnjem programskem obdobju 2023-2027 nadaljuje svoje delo v obliki in na območju kot v dosedanjih programskih obdobjih.
(več …)

S projektom Ozeleniti mesto Litija je Občina Litija poskrbela za ozelenitev in ureditev kar treh lokacij. Pri ohranjanju lepega in urejenega videza lokacij so imeli največjo vlogo partnerji projekta MDI Litija-Šmartno, so.p. in Zeleni inval invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov d.o.o., ki so kot partnerji nastopili med projektom.

V projekt vključeni posamezniki in organizacije iz lokalnega okolja pa so tem površinam v mestu dodali še okoljske in družbeno odgovorne vsebine. V času trajanja projekta je bila pripravljena mobilna razstava o pticah, izdelane in postavljene so bile knjigobežnice ter ptičje valilnice, organiziranih je bilo tudi nekaj družabnih dogodkov. (več …)