19. maj 2022 – Krajani Motnika so se zagotovo razveselili prenovljenega prireditvenega prostora v njihovem trškem jedru, ki ga je Občina Kamnik uredila s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko LAS Srce Slovenije. Gre za zaščiteno trško jedro, zato je morala obnova potekati v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine. Za manjše, od središč odmaknjene kraje, kot je Motnik, pomenijo takšni projekti pomembno pridobitev, saj imajo za prebivalce velik povezovalni pomen. Nov prireditveni prostor bo krajanom in lokalnim društvom namreč služil za prireditve in druženja, na njem bo z 28. majem 2022, ko bo potekal otvoritveni dogodek, zaživela tudi lokalna tržnica.
(več …)

13. maj 2022 – Ptice zahvaljujoč njihovi sposobnosti letenja najdemo povsod po svetu. Glede na njihove prilagoditvene sposobnosti v kulturni krajini ptice pogosto svoj dom najdejo tudi v naseljih. Kljub temu pa raziskave kažejo, da izumrtje grozi že več kot petini evropskih vrst ptic. S projektnimi aktivnostmi operacije Ozeleniti mesto Litija želi Občina Litija skupaj s partnerjem MDI Litija in Šmartno pri Litiji ljudi opomniti, kako pomemben člen v ekosistemu predstavljajo ptice. Brez njih je pridelava sadja, zelenjave in poljščin zelo otežena, žuželke se preveč razmnožijo, oprašitev rastlin je močno zmanjšana … (več …)

6. maj 2022 – V maju bosta v okviru projekta Ozeleniti mesto Litija, Občina Litija skupaj s projektnimi partnerji in z zunanjimi izvajalci izvedla dva prijetna dogodka, kamor vabi vse, ki verjamejo, da vsako še tako majhno dejanje lahko prispeva k boljšemu jutri in da vsak posameznik lahko pripomore k ohranjanju narave in varstvu okolja. (več …)

14. marec 2022 – Lavandia je ekološka kmetija v vinorodni regiji Južna Moravska na Češkem, na kateri se ukvajajo s pridelavo in predelavo sivke. Kmetijo je leta 2014 ustvaril mladi kmet Stanislav Bíza, ko je v majhni vasi na območju Lednice-Valtice posadil več kot 40.000 medicinskih rastlin sivke. Stanislava je nesreča prikovala na invalidski voziček, a kmalu je prepoznal poslovno priložnost v pridelavi sivke. Njegov cilj je bilo vzpostaviti kmetijo, ki bi bila sposobna izvesti procese od pridelave in predelave zelišč, do pakiranja in trženja končnih izdelkov. Ob tem si je želel kot invalid pomagati in zaposliti ljudi, ki so zaradi invalidnosti težje zaposljivi, in tako pomagati sebi podobnim. Začetki so bili težki, a s pomočjo projekta, ki je bil sofinanciran s sredstvi iz programa razvoja podeželja, jim je preboj uspel. (več …)

14. marec 2022 – Pomlad se počasi prebuja, cveti in diši, v prijetnih aromah pa se že od jeseni »kopajo« tudi partnerji projekta Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja. Vse od oktobra se je 5 uslužbenk Doma Tisje, 3 članice društva Lojtra in zeliščarka iz ekološke zeliščne kmetije Hanuman izobraževalo za poklicni naziv aromaterapevt.
(več …)

21. februar 2022 – Odpadna jedilna olja, ki jih ponavadi pridelamo s cvrtjem oziroma pečenjem hrane, so zelo specifična. Prevreto olje ni biološko razgradljivo, zato ga je potrebno zbirati in odlagati ločeno.

Večino olja uporabniki še vedno po uporabi zlijejo v odtok, straniščno školjko, ga zlijejo v naravo (travo, kompost) ali pa ga celo odvržejo v koš za smeti, kar povzroči resne težave  naravnemu okolju, odtočnim cevem in čistilnim napravam.   (več …)