27. september 2021 – Kolesarjenje postaja s pospešenim vlaganjem v infrastrukturo in razvojem storitev pomembno tako z vidika dnevne mobilnosti, kot z vidika kolesarskega turizma. Število kolesarjev iz leta v leto narašča, posluh za kolesarje in njihove potrebe se namreč izboljšuje, tudi po zaslugi električnih koles. S promocijskimi dogodki pa se izboljšuje tudi kolesarska kultura. K spodbujanju kolesarjenja je prispevala tudi kolesarska prireditev E-nostavno na kolo, ki je potekala v soboto, 25. 9. 2021, na dvorišču in igrišču ob osnovni šoli Jurija Vege v Moravčah. (več …)

22. september 2021 – V občini Kamnik se dobro zavedajo pomena trajnostne mobilnosti, kjer je potrebno zadovoljiti potrebe ljudi po mobilnosti, hkrati pa vplivati tudi na zmanjšanje prometa v občini. Zavedajo se tudi, da je kolesarski turizem ena izmed poglavitnih panog aktivnega turizma v Sloveniji in je vedno bolj v porastu tudi v njihovi občini.

Z namenom promocije večje uporabe koles kot načina vsakodnevne mobilnosti, je v soboto, 18. septembra 2021 v Kamniku potekal kolesarski dogodek E-nostavno na kolo. (več …)

21. september 2021 – Litijski Tempomat je skupaj z LAS Srce Slovenije v sklopu evropskega tedna mobilnosti v soboto, 18. septembra 2021 v Litiji organiziral kolesarsko prireditev E-nostavno na kolo, katere namen je bil spodbujanje udeležencev k spremembi navad na področju mobilnosti, k spodbujanju kolesarjenja oz. dnevnim mobilnostim s kolesom kot pomembno okoljsko in družbeno trajnostno alternativo avtomobilom za prevoz krajših razdalj. (več …)

14. september 2021 – V okviru projekta sodelovanja E-nostavno na kolo, se bodo v mesecu septembru odvili kar štirje kolesarski dogodki. V soboto, 18. 9. 2021, bodo Litijo, Lukovico in Kamnik preplavili promotorji trajnostne mobilnosti, ki bodo obiskovalce spodbujali k pogostejši rabi kolesa kot prevoznega sredstva. V soboto, 25. 9. 2021, pa se bo dogajanje preselilo v Moravče. Pridružite se kateremu od dogodkov in doživite prijetne kolesarske dogodivščine. (več …)

2. september 2021 – Z namenom zmanjšanja vrzeli med generacijami in spodbujanjem socialne povezanosti in s tem zaustavitvijo upada prebivalstva na podeželju so v finski vasi Rämsööju organizirali medgeneracijska druženja, imenovana Iloinen Konkkaronkka – The happy Bunch. S tem so želeli spodbuditi družbeno vključevanje zamirajoče podeželske skupnosti z ukrepi, ki premoščajo vrzel med generacijami, med otroki in starejšimi. (več …)

22. junij 2021 – V ponedeljek, 21. junija ob 17. uri je v okviru projekta »Ozeleniti mesto Litija« potekala okrogla miza z naslovom »Je zelenih, urejenih površin v mestu dovolj?«, na kateri so razpravljavci odstirali svoje poglede na zelene in urbane površine v mestu Litija ter izpostavili izzive in načrte za prihodnja vlaganja v urejanje mesta. Po okrogli mizi so se udeleženci sprehodili do novo urejenih lokacij – Svetčeve ploščadi ter parka ob reki Savi, ki sta namenjeni druženju in sprostitvi prebivalcev ter obiskovalcev. (več …)