Za lokalno hrano

(Pospeševanje lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije)

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2023 – september 2024

Nosilec projekta: LAS Srce Slovenije

Partnerji projekta: KORENINICA z. o. o., PE Litija, FRTICA, d. o. o., Samo Upelj, Osnovna šola Gradec, Občina Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.276,96 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.830,02 EUR

Opis projekta:

Spodbujanje lokalne pridelave hrane za višjo samooskrbo prebivalcev predstavlja pomembno prednostno nalogo območja LAS Srce Slovenije. Operacija Za lokalno hrano neposredno nagovarja vizijo LAS Srce Slovenije, ki želi ustvariti prostor priložnosti za zdravje in dobro počutje svojih prebivalcev, k čemur lahko veliko pripomore dostop do zdrave, lokalno pridelane hrane.

Kljub dobrim izhodiščem na področju kratkih dobavnih verig, ki jih je v prejšnjem programskem obdobju vzpostavila na območju LAS Srce Slovenije zadruga za razvoj podeželja Jarina, je danes na tem pomembnem strateškem področju zaznati manko. Na območju LAS Srce Slovenije je zaznana potreba, da se ponovno preveri in vzpostavi povezave na področju samooskrbe s hrano. S tem namenom je v projekt kot partnerska organizacija vključena zadruga Koreninica z. o. o., ki želi svoje delovanje na področju kratke dobavne verige s hrano razširiti tudi na območje LAS Srce Slovenije. Poleg Koreninice vključuje projekt še različne druge deležnike, ki sodelujejo v kratki dobavni verigi od proizvajalca do potrošnika, in sicer kmetijo, ki se ukvarja z osnovno pridelavo (Samo Upelj), prehransko predelovalno podjetje (FRTICA d. o. o.), izobraževalno ustanovo (OŠ Gradec) in lokalno skupnost (Občina Dol pri Ljubljani). Preko operacije Za lokalno hrano bodo poskušali partnerji ponovno vzpostaviti mrežo za lokalno samooskrbo s hrano in obuditi partnerstva med pridelovalci in kupci na območju LAS Srce Slovenije.

Cilji in prevideni učinki operacije:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 

Znanje preteklosti za zdravo prihodnost

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2022 – april 2023

Nosilec projekta: Javni zavod za kulturo Kamnik

Partnerji projekta: Občina Kamnik, Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice, Društvo podeželjskih žena Moravče

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.500,16 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.975,12 EUR

Opis projekta:

Projekt je namenjen ohranitvi in pomladitvi mekinjskega travniškega visokodebelnega sadovnjaka, ki je poleg sadovnjaka v Tunjicah edini načrtno ohranjan in strokovno vzdrževan tovrstni sadovnjak na območju LAS Srce Slovenije. S partnerjem Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice bodo ob samostanu Mekinje zasajene stare udomačene in avtohtone vrste sadnega drevja, obstoječe stare sorte pa ohranjene. Za pospeševanje opraševanja drevja v času cvetenja in zmanjševanja škodljivcev bo postavljen “hotel za žuželke” v obliki skulpturalno postavljenega suhozida v samem sadovnjaku. Pomen tovrstnih posegov v naravo bo predstavljen na predavanjih in delavnicah, ki bodo potekala v sadovnjaku ob primernem letnem času. V projekt bodo vključeni tudi mladi, katerim bodo namenjene delavnice okušanja starih sort sadja, poučevanja vzgoje in osnovnih veščin gojenja dreves, npr. cepljenja.

Projektne vsebine, ki sledijo, bodo namenjene spoznavanju tradicionalne kulinarike, povezane s sadjem, ki so ga pridelali v domačih sadovnjakih. Te stare recepte bi želeli obuditi na kuharskih delavnicah in jih širši javnosti predstaviti v obliki zloženke z izbranimi recepti. Za namen izvedbe tečajev in delavnic bi obnovili prostor v pritličju samostana. Dvorano bi opremili s premičnim kuhinjskim pultom in koriti, da bi v primeru, ko se ne bodo izvajale kuharske delavnice, dvorana lahko služila tudi kot predavalnica in v primeru slabega vremena kot prostor za delavnice o sadnem drevju, ki bi sicer potekala v sadovnjaku. Jedi in recepti bodo služili tudi pri pripravi obrokov samostanskim gostom, kar krepi avtentičnost lokalne turistične ponudbe.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Čebelja pravljica povezuje

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: maj 2021 – februar 2024

Nosilec projekta: Čebelarska zveza Slovenije

Partnerji projekta: Občina Dol pri Ljubljani, Čebelarsko društvo Dolsko, Sabina Pirš s.p.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.541,70 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 32.577,56 EUR in sredstva LAS 7.422,43 EUR

Opis projekta:

Slovenija je v svetu znana kot čebelarska dežela, ki je dala svetovnemu čebelarstvu izjemen prispevek. Slovensko čebelarstvo je v marsičem posebno – imamo našo kranjsko čebelo in svojevrsten AŽ panj, čebelnjake in panjske končnice, pečemo medenjake, izdelujemo izdelke iz lecta itd. Zato ni presenetljivo, da čebelarski turizem postaja ena pomembnejših panog slovenskega zelenega turizma.

Povezovanje partnerjev v projektu Čebelja pravljica povezuje bo omogočilo oblikovanje in razvoj inovativnega turističnega produkta, ki bo povezal Čebelarski center na Brdu pri Lukovici in Rajhovo domačijo v Dolu pri Ljubljani, dve pomembni turistični točki na območju LAS Srce Slovenije. Projekt predvideva nadgradnjo čebelarske učne poti Čebelarske zveze Slovenije pri Čebelarskem centru Slovenije za slepe in slabovidne s pomočjo elektronskih tablic in hkrati inovativen pristop Gostišča pri Čebelici, ki bo s pomočjo elektronske tablice slepim in slabovidnim omogočil samostojno naročanje hrane in pijače iz ponudbe. V Dolu pri Ljubljani bo na Rajhovi domačiji obnovljen propadajoči objekt, kjer bodo urejene sanitarije za obiskovalce, kar bo omogočalo izvedbo programa. Sočasno bo na posestvu omenjene domačije postavljen tipični slovenski čebelnjak s prostorom za počitek, ki bo deloval po principu apiterapije. Čebelnjak bo služil kot učno-turistični objekt za prikaz dela s čebelami in pridobivanja medu, možnostjo vdihavanja aerosola iz panjev in osveščanja o pomenu čebel, prvenstveno otrok in oseb s posebnimi potrebami kot tudi širše javnosti. Projekt bo pomembno prispeval k oživitvi vaškega jedra Dola pri Ljubljani in krepitvi medgeneracijskih odnosov lokalnega prebivalstva preko različnih aktivnosti ohranjanja, razvoja in krepitve kulturne dediščine.

Z operacijo se odpirajo nove možnosti izkustvenega doživetja, ki bodo privabile tako slovenske kot tuje goste na območje LAS Srce Slovenije.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 

Park življenja

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: maj 2021 – februar 2024

Nosilec projekta: Občina Dol pri Ljubljani

Partnerji projekta: Turistično društvo Dolsko, Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.535,15 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 32.020,46 EUR in sredstva LAS 7.977,40 EUR

Opis projekta:

Z operacijo Park življenja bo v lokalnem okolju dosežen napredek na področju oživitve vaškega jedra Dola pri Ljubljani za izboljšanje kakovosti bivanja, ki bo skozi zeliščarsko in sadjarsko tradicijo in znanje prinesel novo znanje, ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino ter v lokalnem okolju nudil višjo kvaliteto življenja.

Občina Dol pri Ljubljani se skupaj s partnerjema operacije Turistično društvo Dolsko in Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice srečuje z izzivom, kako tradicionalna znanja s področja zeliščarstva in sadjarstva spremeniti v razvojno priložnost. Z oblikovanjem in izvedbo projektnih aktivnosti bo popestrena turistična ponudba kraja, poskrbljeno bo za večjo turistično atraktivnost in ekonomsko stabilnost dejavnosti na Rajhovi domačiji. Na Rajhovi domačiji bo delno adaptiran podporni objekt, ki bo služil kot večnamenski prostor za druženje. S pomočjo strokovnjakov se bo oživilo park s sadnim drevjem in izbranimi zdravilnimi rastlinami. Preko knjižice, sejmov, izobraževanj in delavnic pa bodo ljudi ozaveščali o pomenu tradicije zeliščarstva in sadjarstva.

Operacija je simbolično poimenovana Park življenja, saj bo pomembno prispevala k prepoznavanju območja LAS Srce Slovenije kot zdrave, aktivne, zelene destinacije in pripomogla k ohranjanju njene biodiverzitete.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 

 

Festival šobeljna

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – december 2023

Nosilec projekta: Občina Moravče

Partnerji projekta: Turistično društvo  Moravče, Društvo podeželskih žena Moravče

Skupna vrednost projekta brez DDV: 37.200,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja LAS 24.251,50 EUR

Opis projekta:

Moravški šobelj  je posebnost med mesninami. Receptura šobeljna se je po zaslugi prebivalcev moravške doline ohranila stoletja dolgo in pomeni pravo etnografsko posebnost. Šobelj je praznična jed, ki so jo nekoč pripravljali le od pozne jeseni do zgodnje pomladi. Tako je bila na moravških mizah ob božiču, novem letu in za veliko noč. Danes ga lahko delajo tekom celega leta.Z operacijo se želi oblikovati nov turistični produkt – Festival moravškega šobeljna, ki pa bo obenem namenjen ohranjanju pomembnega dela gastronomske dediščine Moravške doline.

Festival moravškega šobeljna bo postal tradicionalni jesenski dogodek, ki bo na eni strani namenjen preverjanju kakovosti šobeljnov, danih v ocenjevanje, na drugi strani pa promociji moravške kulinarike.  V sklopu festivala bodo izpeljana tudi strokovna izobraževanja v treh sklopih – v prvem za domače izdelovalce, ki želijo dvigniti kakovost svojih izdelkov, v drugem za vse, ki že tržijo šobelj ali pa razmišljajo, da bi iz ljubiteljske ravni prešli na profesionalno. Tretji sklop pa bo namenjen nosilcem dopolnilne dejavnosti turizma na kmetijah, lastnikom gostinskih obratov in kuharjem, ki se želijo seznaniti z načinom priprave in uporabe moravškega šobeljna ter tako popestriti svojo ponudbo.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

Oživitev trških jeder Motnika in Šentvida pri Lukovici (Oživitev trgov)

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – april 2023

Nosilec projekta: Občina Kamnik

Partnerji projekta: Turistično društvo Motnik, Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo Motnik, Turistično društvo Sveti Vid

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.534,47 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.997,41 EUR

Opis projekta:

Motnik je naselje v Občini Kamnik. Zaradi svoje oddaljenosti od središča občine so krajani bolj povezani, kot v večjih naseljih oz. bolj urbanih okoljih. V Motniku poteka pestro družabno in kulturno življenje. Prebivalci kraja med seboj dobro sodelujejo in se povezujejo v različnih društvih, pri izvajanju kulturnih prireditev in pri trženju svoje ponudbe. Svoje delovanje želijo nadgraditi, z izboljšanjem pogojev za izvajanje prireditev (ureditev prireditvenega prostora), z razvojem novih dejavnosti (lokalna tržnica) in s pestro ponudbo prireditev in delavnic.

V Šentvidu pri Lukovici bo naslednje leto 10 obletnica Vidovih dni, ki potekajo vsako leto v mesecu juniju. V okviru tega poteka Vidov sejem, na katerem se prodajajo domači pridelki in izdelki domače obrti, sejem pa ima tudi spremljevalni program. Za 10. obletnico bo organizirana dodatno  okrogla miza z  razstavo in koncert na Vidov večer.

Gre za partnerja, ki izhajata iz podobnih lokalnih okolij in sodelovanje pri operaciji prinaša prenos znanj in izmenjavo izkušenj med partnerjema. Poleg tega bo operacija prispevala k povezovanju prebivalcev iz različnih občin, k nadgradnji lokalnih prireditev, preseganju meja lastne občine in k krepitvi znamke Srce Slovenije.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati: