1. december 2021 – Na Vseslovenski likovni natečaj o alpskih vodah, ki ga je razpisal LAS Srce Slovenije v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, je prispelo 228 del iz 14 osnovnih šol in ene srednje šole. Razveselil nas je številčen odziv in to, da so otroci temo obdelali na zelo različne načine. Komisija v sestavi Ivan Mitrevski (ilustrator in pisatelj), Mija Bokal (LAS Srce Slovenije) in Barbara Strajnar (Občina Kamnik) se je sestala 26. novembra 2021 v Kamniku, pregledala vse prispele izdelke in izbrala 8 zmagovalnih del. (več …)

30. november 2021 – Med razvojnimi usmeritvami sodobnih družb ima pomembno mesto proizvodnja obnovljivih virov oz. izdelkov z dodano vrednostjo, ki nastajajo iz odpadkov. Tovrstni projekti imajo številne koristi za lokalno gospodarstvo in skupnost, kar dokazuje finski projekt predelave navadnega trsa v nove izdelke. Z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja je finski kmet Matti Järvinen realiziral svojo poslovno idejo.  (več …)

22. november 2021 – V Evropi in tudi drugje v razvitem svetu je že pred leti prišlo do spoznanja, da se naselja ne načrtuje več okrog avtomobilskega transporta. Bistven element za odmik od avtomobilskega prometa je zmanjševanje potreb po vožnji z avtomobilom in ustvarjanje alternativ za potovanje na način, da se ustvarja obcestni prostor, kjer se zadovoljujejo potrebe po rekreaciji, socializaciji in mobilnosti. Odgovorni za razvoj obmestnega in podeželskega okolja ugotavljajo, da predstavlja pomembno trajnostno rešitev sistem za izposojo koles. Ta je poleg trajnostnega vidika bistven za privlačnost bivanja v naseljih. Namenjen je lokalnemu transportu, medkrajevnemu transportu ter turistični ponudbi. (več …)

25. oktober 2021 – Na hribu v bližini Litije, natančneje v Ponovičah, so konec oktobra vodstvom podjetja Nesta d. o. o. dokončali postavitev novega toplarja. Zgrajen je s pomočjo projekta Nazaj k naravi, ki je bil potrjen v javnem pozivu LAS Srce Slovenije. Partnerja Društvo Lojtra in Društvo Sožitje bosta odslej pomladne in poletne aktivnosti v naravi lahko raztegnila tudi v jesen, morda celo v zimo, saj bo zgornji del toplarja izoliran. (več …)

25. oktober 2021 – V prostorih nekdanje Podružnične šole Javorje so konec poletja zaživeli obnovljeni skupni prostori. V začetku septembra je tu našla svoj prostor tudi enota Vrtca Ciciban Šmartno, česar so se krajani zelo razveselili. Obnovljeni prostori pomenijo za to podeželsko okolje veliko pridobitev in imajo velik pomen za vse generacije; za medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje, prenos znanj ter aktivno vključevanje v družbo.
(več …)

25. oktober 2021 – Super senior je projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi LEADER, namenjen povezovanju generacij v regiji Mullerthal v Luksemburgu. Projekt je povezal aktivne starostnike in otroke, saj je omočil sodelovanje s podeželskimi osnovnimi šolami pri zagotavljanju učne pomoči učencem. Storitev Super Senior je na voljo v 14 občinah v regiji Mullerthal, v kateri živi več kot 26.000 prebivalcev, v letu 2021 pa se je projekt razširil še v regijo Moselle s 30.000 prebivalci.
(več …)