Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je 11. januarja 2023 objavila poziv za članstvo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije, ki se bo za namen delovanja do leta 2027 oblikovala na novo. Na poziv se je odzvalo kar 67 predstavnikov občin, javnih zavodov, društev, zasebnih zavodov in podjetij ter samostojni podjetniki, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in posamezne fizične osebe. Vsi, ki so podpisali pismo o nameri za članstvo v LAS Srce Slovenije so vabljeni na ustanovno skupščino, ki bo potekala v torek, 31. januarja 2023, v Dolskem. Ob tej priložnosti bo potekal svečan podpis konzorcijske pogodbe. (več …)

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije vabi obstoječe in nove člane, da se v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027, vključijo v LAS in podpišejo novo konzorcijsko pogodbo. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. (več …)

V Uradnem listu sta bila 23. 12. 2022 objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027, ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Na podlagi javnega poziva lahko začnemo v Srcu Slovenije s postopkom ponovnega oblikovanja lokalne akcijske skupine in pripravo nove strategije lokalnega razvoja, ki bo podlaga za delitev evropskih sredstev v novem programskem obdobju, ki je pred nami. (več …)

Predstavnici LAS Srce Slovenije sta se v decembru udeležili delavnice, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z namenom, da predstavi delovanje lokalnih akcijskih skupin v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027. Najkasneje do 3. marca 2023 bomi vsi slovenski LAS oblikovali partnerstva za pripravo strategij in najkasneje do 31. julija 2023 oddali izdelane strategije lokalnega razvoja za svoja območja. K pripravi nove strategije, ki bo temelj za naše nadaljnje delo in nove razpise, bomo kmalu povabili tudi vas, saj želimo slišati konkretne ideje za skupni razvoj območja Srce Slovenije. (več …)

V torek, 13. decembra 2022, je v Mekinjskem samostanu potekal zaključni dogodek projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, na katerem so se zbrali številni ljubitelji  narave, naravnih virov pitne vode in vsi tisti, ki si želijo sonaravni razvoj Kamniško-Savinjskih Alp tudi v prihodnjih letih. Na izjemno aktualnost teme je pokazala odlična udeležba na dogodku s strani vseh občin, ki sodelujejo v Združenju Kamniško-Savinjsko Alpe, lokalnih akcijskih skupin, vključenih v projekt, in tudi medijev. (več …)

V novembru se je zaključil projekt Medgeneracijsko središče Javorje, ki ga je prijavilo na razpis LAS Srce Slovenije Kulturno društvo Javorje skupaj s partnerjema Občina Šmartno pri Litiji in podjetniško zadrugo Rise Šmartno Litija. Že v letu 2021 so bila na objektu nekdanje Podružnične šole Javorje zaključena obnovitvena dela. V obnovljenih prostorih sta dobila svoj prostor enota Vrtca Ciciban iz Šmartnega pri Litiji in nato še težko pričakovano Medgeneracijsko središče Javorje, ki so ju domačini zelo lepo sprejeli. (več …)