Projekte, ki so bili izvedeni v programskem obdobju 2007-2013 si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=projekti&category=izvedeni