22. november 2021 – V Evropi in tudi drugje v razvitem svetu je že pred leti prišlo do spoznanja, da se naselja ne načrtuje več okrog avtomobilskega transporta. Bistven element za odmik od avtomobilskega prometa je zmanjševanje potreb po vožnji z avtomobilom in ustvarjanje alternativ za potovanje na način, da se ustvarja obcestni prostor, kjer se zadovoljujejo potrebe po rekreaciji, socializaciji in mobilnosti. Odgovorni za razvoj obmestnega in podeželskega okolja ugotavljajo, da predstavlja pomembno trajnostno rešitev sistem za izposojo koles. Ta je poleg trajnostnega vidika bistven za privlačnost bivanja v naseljih. Namenjen je lokalnemu transportu, medkrajevnemu transportu ter turistični ponudbi. (več …)

25. oktober 2021 – Na hribu v bližini Litije, natančneje v Ponovičah, so konec oktobra vodstvom podjetja Nesta d. o. o. dokončali postavitev novega toplarja. Zgrajen je s pomočjo projekta Nazaj k naravi, ki je bil potrjen v javnem pozivu LAS Srce Slovenije. Partnerja Društvo Lojtra in Društvo Sožitje bosta odslej pomladne in poletne aktivnosti v naravi lahko raztegnila tudi v jesen, morda celo v zimo, saj bo zgornji del toplarja izoliran. (več …)

6. oktober 2021 – Odnos in pogled do voda je danes bistveno drugačen od tistega, ki je prevladoval v preteklosti. Predniki so imeli do vode izredno spoštljiv odnos. Vsak izvir, studenec je bil svetinja. Danes pa z mačehovskim odnosom do okolja uničujemo kvaliteto vode.

Z namenom ozaveščanja in približanja vode in vodnih virov ljudem smo se v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah konec septembra udeležili čezmejne ekskurzije z naslovom »Voda, sonaravni turizem in varstvo narave na Koroškem, ki je bila organizirana skupaj z Urošem Brankovičem iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj in projektnimi partnerji iz LAS Spodnje Koroške iz Avstrije. (več …)

27. september 2021 – Kolesarjenje postaja s pospešenim vlaganjem v infrastrukturo in razvojem storitev pomembno tako z vidika dnevne mobilnosti, kot z vidika kolesarskega turizma. Število kolesarjev iz leta v leto narašča, posluh za kolesarje in njihove potrebe se namreč izboljšuje, tudi po zaslugi električnih koles. S promocijskimi dogodki pa se izboljšuje tudi kolesarska kultura. K spodbujanju kolesarjenja je prispevala tudi kolesarska prireditev E-nostavno na kolo, ki je potekala v soboto, 25. 9. 2021, na dvorišču in igrišču ob osnovni šoli Jurija Vege v Moravčah. (več …)

22. september 2021 – V občini Kamnik se dobro zavedajo pomena trajnostne mobilnosti, kjer je potrebno zadovoljiti potrebe ljudi po mobilnosti, hkrati pa vplivati tudi na zmanjšanje prometa v občini. Zavedajo se tudi, da je kolesarski turizem ena izmed poglavitnih panog aktivnega turizma v Sloveniji in je vedno bolj v porastu tudi v njihovi občini.

Z namenom promocije večje uporabe koles kot načina vsakodnevne mobilnosti, je v soboto, 18. septembra 2021 v Kamniku potekal kolesarski dogodek E-nostavno na kolo. (več …)

21. september 2021 – Litijski Tempomat je skupaj z LAS Srce Slovenije v sklopu evropskega tedna mobilnosti v soboto, 18. septembra 2021 v Litiji organiziral kolesarsko prireditev E-nostavno na kolo, katere namen je bil spodbujanje udeležencev k spremembi navad na področju mobilnosti, k spodbujanju kolesarjenja oz. dnevnim mobilnostim s kolesom kot pomembno okoljsko in družbeno trajnostno alternativo avtomobilom za prevoz krajših razdalj. (več …)