Zeliščna kmetija Hanuman, Društvo Lojtra in Dom Tisje, ki so partnerji projekta Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja, z zanosom izvajajo svoje aktivnosti že vse od pomladi.

V aprilu so člani društva Lojtra pod budnim mentorstvom Monike Mulej iz Zeliščne kmetije Hanuman na skupnostnem vrtu vzpostavili bogato zeliščno gredico in osvojili znanje, kako zasajena zelišča uporabljati v vsakdanjem življenju. Urejena sta bila tudi zeliščna gredica v domu Tisje in rastlinjak na Zeliščni kmetiji Hanuman.

(več …)

Projekt Kolesarska veriga na podeželju povezuje 11 lokalnih akcijskih skupin in 23 občin. Investicijski del projekta se je v večjem delu že zaključil, v jesenskem času pa se bodo odvili še vsi promocijski dogodki in predstavitve. (več …)

Spet je leto na okoli in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvu so naredili izbor za natečaj dobrih praks podeželja Rural Inspiration Awards (RIA) 2022. Tokrat natečaj poteka pod sloganom »Prihodnost so mladi«, ki sta ga navdihnila leto 2022 kot evropsko leto mladih, dolgoročna vizija za podeželje in pakt za podeželje, ki ga je razvila Evropska komisija. RIA 2022 želi promovirati pomen evropske mladine za gradnjo boljše prihodnosti – bolj zelene, odporne, bolj socialno vključujoče, inovativne in digitalne. Z natečajem želijo prepoznati najboljše prakse in projekte, ki prispevajo k razvoju in ohranjanju našega podeželja ter spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, ki naslavljajo sodobne izzive v kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja. Vsi izbrani projekti so podprti s sredstvi skupne kmetijske politike.
(več …)

Želite izvedeti več o tem, kako postati certificiran kolesarju prijazen ponudnik? Pridružite se nam dogodku v ponedeljek, 5. 9. 2022 v Mestnem muzeju Litija, kjer boste s strani promotorja trajnostne mobilnosti Andreja Zalokarja izvedeli vse kar se trenutno dogaja na tuji in slovenski kolesarski sceni. (več …)

Kako si izposodim kolo v sistemu izposoje koles, kaj je dobro vedeti o E-kolesih in zaposlitvenih možnostih, ki jih ponujajo ter kakšna je ponudba E-invalidskih vozičkov in opreme?

Tri lokalne akcijske skupine, LAS Srce Slovenije, LAS loškega pogorja in LAS Gorenjska košarica, vas v torek, 6. septembra 2022, od 13. do 16. ure vabimo v srednjeveško Škofjo Loko na predstavitve dobrih praks projekta KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU.
(več …)

30. junij 2022 – V vzhodni Avstriji, blizu meje s Slovaško, si lokalna akcijska skupina LAS Römerland Carnuntum z namenom izboljšanja kvalitete življenja mladih na podeželju prizadeva v regionalni razvoj območja v čim večji meri vključiti tudi mladino. V LAS si želijo ustvariti opolnomočeno in živahno lokalno skupnost, kjer bi se mladi počutili spoštovane, koristne in bi bile njihove potrebe prepoznane. Do sedaj so se vsebine za mlade pogosto razvijale na način od zgoraj navzdol, brez ustreznega posvetovanja z mladimi, čemur je sledil tudi slabši uspeh. Dejanske potrebe mladih so pogosto ostajale spregledane. (več …)