Občina Litija je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije in lokalnim kuharskim šefom Mitjo Zadravcem razvila edinstveno 5-zvezdično doživetje v podzemlju Rudnika Sitarjevec Litija, ki bo v prihodnje ob posebnih priložnostih na voljo obiskovalcem rudnika. V teh dneh so bile izvedene testne degustacije in prvi gostje so bili nad ponudbo navdušeni. (več …)

Letošnji nagrajenec Rural Inspiration Awards (RIA) 2022 iz tematske kategorije zelena prihodnost je projekt Woola, ki je uspel zamenjati plastično folijo z mehurčki z embalažo iz odpadne volne. Spletne trgovine uporabljajo za dostavo velike količine plastične embalaže. Ena od embalažnih rešitev, ki se je poslužuje večina spletnih prodajaln, je plastična folija z mehurčki, ki je narejena iz polietilena, ki se razgrajuje več kot 500 let. Znano je, da plastika postaja vse večji svetovni problem, saj je skupna teža plastike na Zemlji že štirikrat večja biomasi vseh živih živali. Odstotek reciklirane plastike pa je grozljivo nizek, reciklira se namreč le slabih 10 % plastike. (več …)

S projektom Ozeleniti mesto Litija je Občina Litija poskrbela za ozelenitev in ureditev kar treh lokacij. Pri ohranjanju lepega in urejenega videza lokacij so imeli največjo vlogo partnerji projekta MDI Litija-Šmartno, so.p. in Zeleni inval invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov d.o.o., ki so kot partnerji nastopili med projektom.

V projekt vključeni posamezniki in organizacije iz lokalnega okolja pa so tem površinam v mestu dodali še okoljske in družbeno odgovorne vsebine. V času trajanja projekta je bila pripravljena mobilna razstava o pticah, izdelane in postavljene so bile knjigobežnice ter ptičje valilnice, organiziranih je bilo tudi nekaj družabnih dogodkov. (več …)

Zeliščna kmetija Hanuman, Društvo Lojtra in Dom Tisje, ki so partnerji projekta Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja, z zanosom izvajajo svoje aktivnosti že vse od pomladi.

V aprilu so člani društva Lojtra pod budnim mentorstvom Monike Mulej iz Zeliščne kmetije Hanuman na skupnostnem vrtu vzpostavili bogato zeliščno gredico in osvojili znanje, kako zasajena zelišča uporabljati v vsakdanjem življenju. Urejena sta bila tudi zeliščna gredica v domu Tisje in rastlinjak na Zeliščni kmetiji Hanuman.

(več …)

Projekt Kolesarska veriga na podeželju povezuje 11 lokalnih akcijskih skupin in 23 občin. Investicijski del projekta se je v večjem delu že zaključil, v jesenskem času pa se bodo odvili še vsi promocijski dogodki in predstavitve. (več …)

Spet je leto na okoli in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvu so naredili izbor za natečaj dobrih praks podeželja Rural Inspiration Awards (RIA) 2022. Tokrat natečaj poteka pod sloganom »Prihodnost so mladi«, ki sta ga navdihnila leto 2022 kot evropsko leto mladih, dolgoročna vizija za podeželje in pakt za podeželje, ki ga je razvila Evropska komisija. RIA 2022 želi promovirati pomen evropske mladine za gradnjo boljše prihodnosti – bolj zelene, odporne, bolj socialno vključujoče, inovativne in digitalne. Z natečajem želijo prepoznati najboljše prakse in projekte, ki prispevajo k razvoju in ohranjanju našega podeželja ter spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, ki naslavljajo sodobne izzive v kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja. Vsi izbrani projekti so podprti s sredstvi skupne kmetijske politike.
(več …)