V ponedeljek, 28. septembra 2015, je v Dolskem potekala 2. seja skupščine LAS Srce Slovenije, ki jo je vodil predsednik Željko Savič. Člani so za vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine v obdobju 2014-2020 ponovno izbrali Razvojni center Srca Slovenije.

Razvojni center Srca Slovenije je nalogo upravljavca LAS Srce Slovenije opravljal že v prejšnjem programskem obdobju 2007-2013. Po mnenju članov skupščine ima odlične kompetence in izkušnje za opravljanje te odgovorne naloge tudi v prihodnje. Člani so bili seznanjeni tudi s potekom priprave strategije lokalnega razvoja 2014-2020, ki bo podlaga za izvajanje projektov, ter pozvani, da še aktivneje sodelujejo. V skladu z zakonodajo so obravnavali tudi sprememba konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Srce Slovenije.

LAS Srce Slovenije projekte do leta 2020 usmerja v ustanavljanje novih delovnih mest, storitve na podeželju, varstvo okolja in večjo vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin na podeželju. Projekte za vključitev v novo strategijo lokalnega razvoja snujemo na delavnici, ki bo še 7. maja 2015. Sodelujte s predlogi!

Lokalna akcijska skupina »Srce Slovenije«, je s podpisom nove konzorcijske pogodbe 12. marca 2015 začela z aktivnostmi za novo programsko obdobje do leta 2020. Pogodbo je podpisalo 39 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja iz 6 vključenih občin (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji), v LAS Srce Slovenije pa se še vedno lahko pridružijo novi člani, ki želijo aktivno soustvarjati pri razvoju podeželja v Srcu Slovenije.

(več …)

Spoštovani soustvarjalci razvoja podeželja Srca Slovenije,

LAS »Srce Slovenije« je s podpisom nove konzorcijske pogodbe 12. marca na Geometričnem središču Slovenije pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD).

Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju bo nova strategija lokalnega razvoja, ki bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem procesu je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in civilnega.

S tem namenom vas vabimo na 1. delavnico za pripravo nove strategije lokalnega razvoja, ki bo potekala v četrtek, 23. aprila 2015 v Vegovem hramu v Dolskem, s pričetkom ob 16.30 uri in predvidenim zaključkom ob 20.30 uri.

(več …)

Na Geometričnem središču Slovenije je danes 39 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji.

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in civilnega sektorja (društva, posamezniki).Tudi v novem programskem obdobju 2014-2020 je namen LAS Srce Slovenije spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja na tem območju.

(več …)