28. februar 2020 – Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je ob decembrski objavi 5. javnega razpisa iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, za katerega je skupaj na voljo 3,1 milijona evrov, pristopila k pripravi novih projektov sodelovanja med LAS-i. Na podlagi idej s terena in pobud drugih LAS-ov, med katerimi je LAS Srce Slovenije zaradi dosedanje uspešnosti zelo zaželen partner, so nastale štiri projektne vloge, s katerimi kanididra na razpisu s partnerskimi LAS-i iz Slovenije in Avstrije: Zeleni karavaning, Obrtniška in industrijska dediščina: skupna identiteta lokalnih skupnosti, Kolesarska veriga na podeželju in Mreža vodnih poti Kamniško-Savinjskih Alp. (več …)

4. februar 2019 – Ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij vas prijazno vabimo na okroglo mizo Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI ZA ZDRAVO SRCE SLOVENIJE, ki bo v torek, 11. februarja 2020, ob 11. uri v Mekinjskem samostanu v Kamniku, Polčeva pot 10. Svoje izkušnje in primere dobrih praks bodo predstavile kmetije, ki sodelujejo v projektu, v sklopu katerega sta bili na območju delovanja štirih lokalnih akcijskih skupin vzpostavljeni senena in sadna veriga ter razviti programi izkustvenega učenja na kmetijah. (več …)

17. januar 2020 – Ko se je Željko Savič pred 8 leti upokojil in zaključil kariero pri Policiji, je vedel, da je premlad in življenje predragoceno, da bi prenehal aktivno sodelovati v družbi. Skozi aktivno delovanje v lokalnih društvih je našel nov izziv in poligon za uresničitev idej, s katerimi je aktivno pripomogel k razvoju kraja. To je bilo ravno v času, ko je nastajala strategija razvoja občine Dol pri Ljubljani. Z udeležbo na delavnicah je pridobil širšo sliko o stanju in razvojnih priložnostih na področjih podjetništva, kmetijstva, turizma. (več …)

6. december 2019 – Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 28. in 29. novembra 2019 organiziralo dvodnevno strokovno ekskurzijo lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije na avstrijsko Koroško. Iz LAS Srce Slovenije so se je udeležili člani Skupščine Branka Bizjan, Jožica Bajc Pivec ter Breda in Jože Kos, ki so svoje vtise strnili takole: “Oba dneva smo intenzivno spoznavali dobre prakse naših severnih sosedov. Skupaj smo snovali nove projektne ideje, stkali nova poznanstva in se dogovorili o načinih sodelovanja v prihodnje. Iz dobrih praks smo nabrali veliko idej za delo v svojih lokalnih okoljih.  (več …)

27. november 2019 – Prisotnih 23 članov Skupščine LAS Srce Slovenije je na redni seji, ki je potekala v torek, 26. novembra 2019, v Lukovici, potrdilo predlog spremembe strategije lokalnega razvoja. Gre za izjemno pomemben dokument, ki predstavlja podlago za finančni okvir in izbor projektov, ki bodo izbrani na zadnjem razpisu za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), s katerimi razpolaga LAS Srce Slovenije v aktualnem programskem obdobju.  (več …)

22. november 2019 – LAS Srce Slovenije vabi vse člane in druge predstavnike organov LAS na seje, ki bodo v torek, 26. novembra 2019, v Lukovici (Gostilna in pizzerija Furman, Stari trg 19, Lukovica). Ob 16.00 bo potekala seja Razvojnega sveta LAS, ob 17.00 bo sestankoval Nadzorni svet LAS, ob 17.30 pa pripravljamo še sejo Skupščine LAS, na katero so vabljeni vsi sedanji in bodoči člani LAS Srce Slovenije. Organi LAS bodo obravnavali aktualne zadeve, med drugim tudi predlog spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije 2014-2020 in meril za izbor in ocenjevanje operacij ter Letni načrti aktivnosti za leto 2020.