Prenova KD Šmartno


Trajanje projekta: julij 2022 – december 2022

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 70.000,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt prevideva naložbo v osrednji prostor za druženje in razvoj ljubiteljske kuture v Šmartnem pri Litiji oz. v njegovo posodobitev, da bo izpolnjeval prostorske in tehnične standarde. Občina Šmartno pri Litiji bo kot investitorica izvedla prenovo
sistema ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. Zamenjan bo primarni fosilni energent (lahko kurilno okolje) z električno energijo iz podtalnice. Projekt bo s strani LAS Srce Slovenije predstavljen v lokalnem časopisu, izvedeni bosta tudi dve delavnici za lokalne prebivalce na temo rabe obnovljivih virov energije, trajnostnega odnosa do varovanja okolja ali eko subvencij za otroke in starostnike v prostorih kulturnega doma.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: