3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji za sklad ESRR

Datum objave: 24. 12. 2021

Rok za oddajo vlog: petek 15. 04. 2022 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 15. 04. 2022 do 12. ure. (podaljšanje roka za oddajo vlog dne 11. 03. 2022 na podlagi sklepa Razvojenega sveta LAS)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 250.639,42 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%. (povečanje razpložljivih sredstev na 250.639,42 EUR na podlagi sklepa Razvojenega sveta LAS)

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 13. 04. 2022.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): 3.Javni_poziv_LAS_Srce_ESRR_v2

Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna_dokumentacija_3._Javni_poziv_LAS_ESRR_v2

Vloga za prijavo operacije (.doc): Vloga_za_prijavo_operacije_3.JP_ESRR

Priloga 1 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_1_k_vlogi_CLLD

Priloga 2 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_2_k_vlogi_CLLD

Izjava enotno podjetje in de minimis (.doc): ESRR_Izjava_enotno_podjetje_in_de_minimis_3.JP_ESRR

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije (.pdf): ESRR_vzorec_pogodbe_o_sofinanciranju_operacije

Oprema ovojnice: Oprema_ovojnice

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških, marec 2021 (.pdf): nus_verzija-1-12_podpisano-1