Stopimo skupaj: Razpisani termini in tematska področja za nova partnerstva in projekte

5.
Jan

Potencialne prijavitelje na razpise LAS Srce Slovenije vabimo na izkustveno izobraževanje o tem, kako pripraviti projekt ter se učinkovito povezati v partnerstvo za razvojno delovanje na območju LAS. Izobraževanje bomo izvedli v obliki delavnic skupaj z zunanjo sodelavko Natalijo Vrhunc, ki ima številne izkušnje na področju strateškega in projektnega organiziranja.

Na izobraževanju vas bomo podprli pri prepoznavanju potencialov za razvoj vašega kraja in območja LAS ter vas spodbudili k povezovanju in razvoju skupnih projektov, ki bi bili v korist skupnosti. Naučili se boste strukturirati vsebino projekta, kar je znanje, ki vam bo prišlo prav na LAS-ovih in tudi drugih razpisih.

Delavnice bodo potekale glede na izbrane vsebinske sklope, v obliki treh zaporednih srečanj, ki se bodo vsebinsko nadgrajevala. Zaželeno je, da sodelujete na vseh treh delavnicah za posamezen sklop. Dobrodošli predvsem tisti, ki že imate svoje projektno idejo in morda tudi potencialne partnerje za skupni projekt, da bodo srečanja čim bolj učinkovita.

1. S skupino, ki jo zanima projektno povezovanje na področju OKOLJA IN REKREACIJE (trajnosti razvoj turizma, ohranjanje narave in dediščine in boljša kakovost življenja), se bomo dobili prvič v Kulturnem domu Dolsko 16. 1. 2024, nato pa še 1. 2. in 15. 2. 2024 od 16.30 do 19.00.

2. Vsi tisti, ki vas zanima LOKALNO PODJETNIŠTVO (spodbujanje podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest), vabljeni na prvo srečanje, ki bo v KIKštarterju v Kamniku 29. 2. 2024 in nato še 14. 3. in 21. 3. 2024 od 16.30 do 19.00.

3. VKLJUČUJOČA SKUPNOST (vsebine za ranljive skupine prebivalcev, kot so mladi, starejši in invalidi) bo tema delavnic v IC Geossu v Litiji 14. 2. 2024 in nato še 28. 2. in 13. 3. 2024 od 16.30 do 19.00.

4. Razvojno partnerstvo želimo vzpostaviti tudi na področju LOKALNE HRANE (spodbujanje lokalne samooskrbe s hrano). Prvo srečanje bo potekalo v Kulturnem domu v Lukovici 17. 1. 2024, nato pa še 31. 1. in 7. 2. 2024 od 16.30 do 19.00.

Udeležba je za prebivalce in predstavnike pravnih oseb iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji brezplačna. Vaš interes za sodelovanje vpišite v tabelo ali javite na las@razvoj.si ali 051 312 738.

Delavnice so del projekta Stopimo skupaj, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Prijazno vabljeni!

Ekipa LAS Srce Slovenije