LAS uspešen pri prijavi na Erasmus

4.
Jan

LAS Srce Slovenije je bil skupaj z italijanskima partnerjema GAL Valle Umbra e Sibillini in EGIA ter latvijskim partnerjem Aizkraukle District Partnership uspešen pri prijavi na program Erasmus. V okviru projekta SUST_ENT bomo lahko sodelovali z manjšimi in srednje velikimi podjetji v svojih podeželskih območjih in se skupaj z njimi usposobili za uvajanje dobrih praks trajnostnega razvoja, še zlasti tistim, ki sledijo ciljem Zelenega dogovora. Ta zavezuje evropske države h konkretnemu ukrepanju na področju ohranjanja okolja, naravnih virov, biotske raznovrstnosti in v boju proti podnebnim spremembam.

Pričakuje se, da bodo do zaključka projekta partnerji izboljšali svoje projektne in organizacijske sposobnosti, še zlasti pri uvajanju inovativnih in participativnih pristopov pri delu s svojimi deležniki na območjih LAS. Nove veščine naj bi pridobila tudi manjša lokalna podjetja. Poleg vodenja projekta bo naloga LAS Srce Slovenije, da opravi raziskavo za ugotavljanje potreb malih in srednje velikih podjetij na svojem območju, sodeluje v usposabljanju za krepitev svojih sposobnosti, izvede izobraževanje za podjetja o trajnostnih praksah in se udeleži študijskega obiska in mednarodnega dogodka za povezovanje podjetnikov iz vseh treh partnerskih držav za izmenjavo idej in mreženje za prihodnje projekte. Projekt preizkuša inovativen pristop k usposabljanju, ki vključuje aktivno sodelovanje lokalnih skupnosti.

Gre za manjši projekt v skupni vrednosti 60.000 EUR, ki pomeni dodatna sredstva za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije. Projekt je bil prijavljen na program Erasmus KA210 – Partnerstva majhnega obsega – Poklicno izobraževanje.

Za aktivno sodelovanje v projektu pišite na las@razvoj.si.