Pregled dosežkov LAS Srce Slovenije v letu 2023

21.
Dec

Ob zaključku tega izjemnega leta želimo z vami deliti ključne dosežke, ki so zaznamovali naše delo in prispevali k lokalnemu razvoju v širši skupnosti Srca Slovenije. Na prehodu v novo programsko obdobje smo dosegli številne pomembne mejnike. Zahvaljujemo se vsem, ki ste z nami soustvarjali to uspešno leto. Skupaj gradimo boljšo prihodnost za našo skupnost in se veselimo novih priložnosti v letu 2024!

Pregled dosežkov:

 1. Podpisana nova konzorcijska pogodba o ustanovitvi LAS Srce Slovenije:
  • V začetku leta smo podpisali novo konzorcijsko pogodbo o ustanovitvi LAS Srce Slovenije in pri tem pridobili podporo kar 76 članov z območja LAS. Partnerstvo nadaljuje večina dosedanjih članov, pridružilo pa se nam je tudi veliko novih.
 2. Potrjena nova lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije za programsko obdobje 2021–2027:
  • Vzpostavili smo vse formalne pogoje za delovanje nove lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije za obdobje 2021–2027, ki je bila v aprilu tudi formalno potrjena. S tem smo postavili temelje za naše delovanje do leta 2027.
 3. Sprejeta nova strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021–2027:
  • Do poletja smo uspešno pripravili in sprejeli novo strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2021–2027. Ta dokument postavlja smernice za trajnostno rast in razvoj območja Srce Slovenije in bo podlaga za črpanje 2,6 mio EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj vse do leta 2027. Ponosni smo, da smo k sooblikovanju strategije pritegnili okrog 200 lokalnih prebivalcev.
 4. Zaključenih 37 projektov lokalnega razvoja in sodelovanja LAS:
  • Do leta 2023 smo zaključili 29 projektov lokalnega razvoja, v katerih je sodelovalo 105 partnerjev, in 8 projektov sodelovanja LAS z 51 partnerji. Vse te uspešne zgodbe so rezultat predanosti in skupnega dela vseh naših članov.
 5. Počrpanih 2,25 milijona EUR evropskih sredstev za razvojne projekte:
  • Do leta 2023 smo uspešno izplačali 1,85 mio EUR evropskih sredstev za izvedbo projektov lokalnega razvoja, ki so bili prijavljeni na javne pozive LAS Srce Slovenije, in pridobili še 0,4 mio EUR dodatnih sredstev za projekte sodelovanja LAS. Skozi projekte smo uresničili številne razvojne vizije in cilje, s katerimi smo pripomogli k višji kvaliteti življenja na območju LAS.
 6. Mednarodno povezovanje s partnerji iz tujine:
  • V letu 2023 smo izvedli 3 študijske obiske Poljske, Švedske in Litve ter gostili pri nas partnerje iz Poljske. Naša mreža tujih partnerjev, s katerimi aktivno sodelujemo, šteje 12 lokalnih akcijskih skupin. Kot LAS smo se prijavili z 2 projektoma na programa CERV in Erasmus, kar bo v primeru potrditve prineslo dodatna sredstva za uresničevanje vizije območja LAS in nam omogočilo pridobivanje novih znanj in izkušenj v mednarodni mreži. V Srcu Slovenije smo kot soorganizatorji gostili mednarodno srečanje EU CAP Network in navezali številne stike za nove projekte sodelovanja.
 7. Nacionalni zmagovalci in finalisti evropskega natečaja ARIA 2023:
  • Ponosni smo, da smo bili s projektom sodelovanja LAS Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah izbrani za nacionalne zmagovalce in finaliste evropskega natečaja ARIA 2023 za najbolj navdihujoče kmetijske in podeželske projekte Evropske unije. To priznanje potrjuje odličnost našega dela in nam daje zagon na naprej.