Delimo dobre prakse: Majhne podružnične šole gonilo razvoja na ljubljanskem podeželju

23.
Okt

Predstavniki LAS Srce Slovenije smo se 19. oktobra 2023 udeležili ogleda dobrih praks, ki je potekal za udeležence 2-dnevne LEADER/CLLD delavnice v Ljubljani. Dogodka so se udeležili predstavniki ministrstev, nacionalnih mrež, lokalnih akcijskih skupin in drugi soustvarjalci podeželjskega okolja iz Evropske unije. Med drugim smo spoznali povezovalni projekt podružničnih šol Osnovne šole Sostro, ki nas je pritegnil in prepričal s svojo preprostostjo in srčnostjo. Podružnične šole Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje so, čeprav jih obiskuje čisto majhno število učencev, glavno vodilo razvoja v teh majhnih podeželskih vasicah, ki so na pragu Ljubljane, a vseeno zelo odmaknjene od dogajanja.

Izhodišče za projektno organiziranje je bilo dejstvo, da so prav majhne podeželske šole prostor, ki omogoča, da se skupnost razvija in povezuje za boljši jutri. Majhne podeželske podružnične šole so zelo posebne in edinstvene, saj se v njih zbira manjše število otrok. Specifično je tako vzgojno-izobraževalno delo kot tudi izven šolsko delovanje. Oboje mora biti  prilagojeno današnjim družbenim razmeram, kajti življenje na podeželju se je bistveno spremenilo, saj saj se je delež kmečkega prebivalstva zmanjšal in narašča delež nekmečkega, posledično so se spremenile tudi njihove potrebe.

Podružnične šole OŠ Sostro, Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje, so postale medgeneracijska središča življenja in razvoja kraja. Vsebine, ki so jih povezali v skupni projekt, so usmerili k aktivnemu in zdravemu načinu preživljanja prostega časa otrok in druženja s starostniki preko različnih delavnic in srečanj.

S postavitvijo eko vrtov in skrbjo za šolski eko sadovnjak so prispevali k ohranjanju in varovanju naravnih danosti ter biotski raznolikosti, tako neposredno kot posredno preko vzgoje otrok v tej smeri. Z izvajanjem praktičnega ustvarjanja in dela v naravnem okolju so dosegli, da sta otrok in narava zopet prijatelja, da otrok naravo doživlja z vsemi svojimi čutili, saj mu bo le tisto, kar bo sam ali s pomočjo učiteljev spoznal, priraslo k srcu. S tem otroci spoznavajo pravo vrednost, prevzemajo tudi lastno odgovornost za ohranjanje tistega, kar je neločljivo povezano z življenjem na podeželju.

Na prestavitvi smo spoznali, kako pomembno je, da skrbimo za ohranitev majhnih podeželskih šol, saj so več kot očitno odnosi na teh šolah veliko pristejši kot v večjih krajih, kjer je na šolah po več sto otrok. Izjemna je tudi vključenost teh šol v kraj, kar se je izkazalo kot zelo pomembno zlasti v času pandemije Covid-19, ko so bile prav šole kontakt s starejšimi ljudmi, ki so postali nenadoma osamljeni in izločeni iz družbe. Šole so pogosto prostor, kjer se lokalni prebivalci srečujejo na lokalnih prireditvah, pogosto nastopajo v vlogi povezovalcev in soorganizatorjev dogodkov v lokalnih okoljih. Z veliko gotovostjo lahko rečemo, da brez njih v odmaknjenih krajih ne bi bilo življenja.

Projekt je bil podprt preko LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.