Preveritev stanja LAS projektov po poplavah

9.
Avg

Obžalujemo, da je nedavna poplava prizadela tudi dele območja LAS Srce Slovenije in razvojna prizadevanja, za katera smo se skupaj s partnerji na terenu trudili vsa ta leta. Sočustvujemo z vsemi, ki ste utrpeli škodo, in vas obenem prosimo, da nam sporočite, če so bili zaradi poplave uničeni ali poškodovani rezultati projektov, ki ste jih izvedli preko javnih pozivov LAS Srce Slovenije. Prav tako nam sporočite, če spremenjene okoliščine vplivajo na izvajanje že začetih projektov.

Pomembno je, da imamo celovit pregled nad obsegom škode in vplivom na naše projekte, da bomo lahko o tem poročali naprej in skupaj z upravljavskima organoma poiskali čim prej možne rešitve. Vaš odgovor potrebujemo najkasneje do tega petka, 11. 8. 2023, da bomo lahko pravočasno ukrepali. Prosimo, javite se na las@razvoj.si vsi tisti, ki ste utrpeli škodo (napišite kakšno), in tudi tisti, ki je niste.

Verjamemo, da bomo skupaj premagali ovire in nadaljevali z uspešnim delom.

Ekipa LAS Srce Slovenije